Επιλογή Σελίδας

Σειρά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Το Κέντρο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την έρευνα και την καινοτομία στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στις Τέχνες και στην Εκπαίδευση (SOSCIEATH), προσφέρει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυογια την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου Erasmus+ KA3 European SafeOnline Initiative (ESOI).

Οι επιμορφώσεις έχουν διάρκεια 2 ωρών και πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Με την παρακολούθηση 2 τουλάχιστον σεμιναρίων σε οποιεσδήποτε από τις 5 πιο κάτω θεματικές, θα απονέμεται πιστοποιητικό:

  • Κυβερνοεκφοβισμός:

Εγγραφή εδώ: https://forms.office.com/e/CJCigVrAF1

  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Εγγραφή εδώ: https://forms.office.com/e/Df8umjUjSb

  • Διαδικτυακές Σχέσεις και Σεξουαλικότητα:

Εγγραφή εδώ: https://forms.office.com/e/GSb6TFqGhS

  • Ιδιωτικότητα:

Εγγραφή εδώ: https://forms.office.com/e/fmxYhSApBy

  • Βιντεοπαιχνίδια:

Εγγραφή εδώ:  https://forms.office.com/e/4dvbUchB3L

Για περισσότερες πληροφορίες:  T: +357 22713120 ,  E: [email protected]