Επιλογή Σελίδας

Ασφάλεια Κυβερνοχώρου

MSc
Master of Science
Η ανάγκη προστασίας των υποδομών πληροφορικής και πληροφοριών στους οργανισμούς προκάλεσαν αυξημένη ζήτηση για προσοντούχους με γνώσεις και δεξιότητες στην  ασφάλεια κυβερνοχώρου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (CYBERSECURITY) ΣΤΟ EUC
Στον σύγχρονο κόσμο των τεχνολογικών εξελίξεων, η διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο  - κρίνεται κρίσιμη και αναγκαία. Το Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου του EUC  εξοπλίζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις  που απαιτεί η διαχείριση της παραβατικότητας που σημειώνεται καθημερινά στον κυβερνοχώρο. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με την κατανόηση του νόμου, τη διαχείριση κινδύνων, την ηθική ηλεκτρονικής πειρατείας και της κρυπτογράφησης και πραγματοποιώντας συναφείς έρευνες στα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα του Τμήματος,  αποκτούν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο εμβαθύνοντας στον εν λόγω τομέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Συμβουλευτική Ψηφιακής Ασφάλειας
  • Ψηφιακή Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Εταιρική Ασφάλεια
  • Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου
  • Εκπαίδευση

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ισχύουν Ειδικά Κριτήρια Εισδοχής. Δείτε τη προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ. Δείτε τη κατανομή των μαθημάτων ανα τετράμηνο εδώ.
1
Degree RequirementsECTS
2
Compulsory Courses60
3
Master Thesis
or
Research Methods course and One (1) Specialization comprised of two (2) courses
30
4
Total Requirements90

Master – Cybersecurity

1
Compulsory courses60 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CYB600Introduction to Cybersecurity10
4
CYB605Communications and Network Security10
5
CYB610Cryptography10
6
CYB620Cybersecurity Architecture and Operations10
7
CYB625Ethical Hacking and Penetration Testing10
8
CYB640Special Cybersecurity Topics10
1
Master Thesis30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CYB670Master Thesis22
4
CYB635Research Methods10
5
and
6
One (1) Specialization comprised of two (2) courses. Specialization courses cannot be given independently.20
7
Specialization Courses20
8
Specialization in “Audit and Governance”20
9
CYB615
Cybersecurity Policy, Governance, Law and Compliance
10
10
CYB645
Cybersecurity Risk Analysis and Management
10
11
Specialization in “Incident Planning, Response, and Forensics”20
12
CYB655Incident Response and Forensic Analysis10
13
CYB660Cyber Threat Intelligence10
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.