Επιλογή Σελίδας

Ασφάλεια Κυβερνοχώρου

MSc
Master of Science
Η ανάγκη προστασίας των υποδομών πληροφορικής και πληροφοριών στους οργανισμούς προκάλεσαν αυξημένη ζήτηση για προσοντούχους με γνώσεις και δεξιότητες στην  ασφάλεια κυβερνοχώρου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (CYBERSECURITY) ΣΤΟ EUC
Στον σύγχρονο κόσμο των τεχνολογικών εξελίξεων, η διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο  - κρίνεται κρίσιμη και αναγκαία. Το Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου του EUC  εξοπλίζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις  που απαιτεί η διαχείριση της παραβατικότητας που σημειώνεται καθημερινά στον κυβερνοχώρο. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με την κατανόηση του νόμου, τη διαχείριση κινδύνων, την ηθική ηλεκτρονικής πειρατείας και της κρυπτογράφησης και πραγματοποιώντας συναφείς έρευνες στα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα του Τμήματος,  αποκτούν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο εμβαθύνοντας στον εν λόγω τομέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Συμβουλευτική Ψηφιακής Ασφάλειας
  • Ψηφιακή Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Εταιρική Ασφάλεια
  • Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου
  • Εκπαίδευση

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
1
Degree RequirementsECTS
2
Compulsory courses52
3
Elective Courses16
4
Master Thesis22
5
Total Requirements90

Master – Cybersecurity

1
Compulsory courses52 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CYS601Introduction to Cybersecurity7
4
CYS610Communications and Network Security7
5
CYS620Cryptography8
6
CYS640Cybersecurity Policy, Governance, Law and Compliance10
7
CYS650Cybersecurity Risk Analysis and Management10
8
CYS660Cybersecurity Architecture and Operations10
1
Elective Courses16 ECTS
2
Students select two from the following courses
3
CodeCourse TitleECTS
4
CYS631Current Trends in Cybersecurity8
5
CYS632Machine Learning for Cybersecurity8
6
CYS633Data Privacy in the era of Data Mining and AI8
7
CYS634Ethical Hacking and Penetration Testing8
8
CYS635Incident Response and Forensic Analysis8
1
Master Thesis22 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CYS690Master Thesis22
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.