Επιλογή Σελίδας

Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων

MSc
Master of Science
Η συνεχής ανάπτυξη του τομέα της Φαρμακοβιομηχανίας οδηγεί στην αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων
Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων στο EUC
Το μεταπτυχιακό στις «Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων» στο EUC είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους φοιτητές/τριες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για την κατανόηση και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες παραγωγής ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος. Αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων για μια σταδιοδρομία στη φαρμακοβιομηχανία, σε δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και στις ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων των χωρών της ΕΕ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχοντας στους φοιτητές/τριες την ευελιξία μελέτης στον προσωπικό τους χώρο και χρόνο. Με την καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στα μαθησιακά υλικά, ενώ μπορούν να αλληλοεπιδρούν  με ένα διαδραστικό περιεχόμενο σπουδών και να συνεργάζονται με τους καθηγητές/τριες και τους συμφοιτητές/τριες από οπουδήποτε στον κόσμο. Επιπλέον, όσοι φοιτητές/-τριες το επιθυμούν, μπορούν να εκπονήσουν δια ζώσης ερευνητική μεταπτυχιακή διατριβή στα προηγμένης τεχνολογίας εργαστήρια του EUC κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών. Επιλέξτε τον τρόπο μάθησης που σας ταιριάζει και ενταχθείτε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του EUC για να εξελίξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στο δυναμικό κόσμο των φαρμακευτικών επιστημών! Δείτε την κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα50
3
Μάθημα Επιλογής10
4
Διπλωματική Εργασία30
5
Σύνολο ECTS90
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα50 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
DBP600
Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα: Ανακάλυψη και Χαρακτηρισμός
10
4
DBP610Σχεδιασμός Φαρμάκων και Σύνθεση Φαρμακομορίων10
5
DBP620
Μορφοποίηση Φαρμάκων, Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
10
6
DBP630
Προκλινική Ανάπτυξη Φαρμάκων: Φαρμακολογική & Τοξικολογική αξιολόγηση
10
7
DBP640Κανονιστικές Πτυχές Ανάπτυξης Φαρμάκων10
8
Μάθημα Επιλογής10 ECTS
9
Επιλογή ενός (1) από τα παρακάτω:
10
CodeCourse TitleECTS
11
DBP650Βιοανάλυση και Ανάπτυξη Φαρμάκων10
12
DBP660Οικονομικά της Υγείας και Φαρμακοοικονομία10
13
DBP670Αρχές και Πρακτική των Κλινικών Δοκιμών10
14
DBP680
Ανάπτυξη Βιολογικών Φαρμάκων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας
10
15
PHE610Βιοστατιστική10
16
MBA600Ηγεσία, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία10
17
Διπλωματική Εργασία30 ECTS
18
DBP690Διπλωματική Εργασία30
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.