Επιλογή Σελίδας

Διακρίσεις και Αναγνωρίσεις

Rated for Excellence

A FIVE STARS INSTITUTION

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει 5 αστέρια στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities.  

Πιο συγκεκριμένα με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων “QS Stars University Ratings” που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη βαθμολογία 5 αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του απόδοση ως επίσης και  5 αστέρια και στους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς:

  • Διδασκαλία
  • Απασχολησιμότητα
  • Διεθνοποίηση
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Φοιτητικές Υπηρεσίες – Στήριξη Φοιτητών
  • Πτυχίο Ιατρικής

Το QS Stars είναι ένα σύστημα ενδελεχούς και σφαιρικής αξιολόγησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων το οποίο εξετάζει δεκάδες διαφορετικούς δείκτες σε 13 θεματικές απονέμοντας από 0 μέχρι και 5 Αστέρια σε διάφορους τομείς μαζί με μία συνολική τελική βαθμολογία.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 201+ πανεπιστημίων στον κόσμο στην κατάταξη 2023 Times Higher Education Impact Rankings όσον αφορά τις κατηγορίες Industry, Innovation and Infrastructure, Good Health and Wellbeing και Decent Work and Economic Growth. Τα Times Higher Education Impact Rankings αξιολογούν τα πανεπιστήμια σε ετήσια βάση σε μια σειρά κατηγοριών που ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέχρι το 2030.

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διακρίνεται σταθερά στην κατηγορία SD9 Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Υποδομές για την απόδοση του στην έρευνα στην καινοτομία, την κοινωνική του συνεισφορά στην βιομηχανία και τις υποδομές, τον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των spin-off εταιρειών καθώς και για τα ερευνητικά του έσοδα από τη βιομηχανία.

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην πανδημία αξιοποιώντας την πρώτης τάξεως υποδομές και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στην παροχή προγραμμάτων στους φοιτητές.

ΤΣύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη UI GreenMetric World University Rankings 2020 το πανεπιστήμιό μας κατετάγη πρώτο από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας στην κατηγορία «Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταταγεί αναμεσά στα 238 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σε θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Αυτή η νέα διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει την κοινωνική και οικολογική ευθύνη, την υψηλή ποιότητα υποδομών και αριστεία πρακτικών που ακολουθεί το πανεπιστήμιο σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτικής.

Τα πτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πλήρως αναγνωρισμένα και από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “Πληροφορική”, “Mηχανική Ηλεκτρονικών Yπολογιστών” και “Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική” είναι αναγνωρισμένα από το Εμπορικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το πρόγραμμα “Νοσηλευτική” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα “Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία” από το Συμβούλιο Eγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου, το πρόγραμμα “∆ιατροφή-∆ιαιτολογία” από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και ∆ιαιτολόγων Κύπρου, το προγραμμα “Φυσικοθεραπεία” από το Συμβούλιο Φυσικοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών Κύπρου και το πρόγραμμα “Λογοθεραπεία“ από τον Σύνδεσμο Εγγεγραμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Στον διεθνή και ευρωπαϊκό χάρτη των “Science Shop” τοποθέτησε την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση του πρώτου “Science Shop” που αποτελεί ένα από τα 30 που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη. Το “Science Shop” είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου “Living Knowledge” International Science Shop. Στην Κύπρο, το πρώτο “Science Shop” έχει ενσωματωθεί και λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society, 7th framework programme). Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αξιοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, των καθηγητών και των φοιτητών του. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές ομάδες προχωρεί με συντονισμένο τρόπο στην επιστημονική επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε, μετά από αξιολόγηση, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το «HR Excellence in Research Logo», μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις διεθνώς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ερευνητική αριστεία.

Η διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει και υποδεικνύει το έργο αριστείας που επιτελείται στην έρευνα από την επιστημονική κοινότητα του πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη αναγνώριση τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία 392 ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως που τους έχει απονεμηθεί το «HR Excellence in Research Logo».

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εγκριθεί από το Magna Charta Observatory Council ως υπογράφον πανεπιστήμιο στο Magna Charta Universitatum που περιλαμβάνει 805 υπογράφοντα πανεπιστήμια από 85 χώρες. Η αποδοχή ως υπογράφοντος πανεπιστημίου αποτελεί αξιοσημείωτη διάκριση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς η χάρτα κωδικοποιεί τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας που καθορίζουν την κατευθυντήρια γραμμή για τη χρηστή διακυβέρνηση των πανεπιστημίων. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο ιδιωτικό πανεπιστήμιο από την Κύπρο που έχει εγκριθεί ως υπογράφον στο Magna Charta Universitatum.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέκτησε ακόμη μια αναγνώριση επιχειρηματικής αριστείας τόσο για την ακαδημαϊκή όσο και την διοικητική του κοινότητα, από τον έγκριτο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό EFQM. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έλαβε αξιολόγηση 5 αστέρων στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, λαμβάνοντας περισσότερες από 500 μονάδες σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εσωτερικών διαδικασιών, συνεργασιών και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση από το EFQM επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου και την ουσιαστική προσφορά του  στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από διαδικασία αξιολόγησης και σχετικής ψηφοφορίας, έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος του «Δικτύου της Ουτρέχτης», το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή του αριστεία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
Πρόκειται για ένα εκ των πιο ισχυρών ακαδημαϊκών οργανισμών εντός και εκτός της Ευρώπης, αφού απαρτίζεται από 31 πανεπιστήμια 26 χωρών, πλείστα των οποίων είναι από τα πιο ιστορικά και κορυφαία 100 ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου, βάσει διεθνών κατατάξεων.
Τα 31 μέλη του «Δικτύου της Ουτρέχτης» συνεργάζονται σε βάθος, αξιοποιώντας κοινά προγράμματα ακαδημαϊκών δράσεων. Με πυλώνα τη διεθνοποίηση, επίκεντρο την υψηλή τους τεχνογνωσία και γνώμονα τις παγκόσμιες επιδόσεις τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εκκολάπτουν και εμπεδώνουν συνθήκες ολιστικής αριστείας και καινοτομίας προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και των κοινωνιών τους.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε το Silver Accreditation του πρότυπου Investors in People, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του πανεπιστημίου για υψηλή απόδοση μέσω ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.  Το Πανεπιστήμιο εργοδοτεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζομένους, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.  Το Investors in People είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση των ανθρώπων, που ορίζει τι χρειάζεται για την αποτελεσματική καθοδήγηση, υποστήριξη και διαχείριση των ανθρώπων για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων. Βασικό στοιχείο του Προτύπου είναι το πλαίσιο του Investors in People το οποίο αντικατοπτρίζει τις τελευταίες τάσεις στον χώρο εργασίας, βασικές δεξιότητες και αποτελεσματικές δομές που απαιτούνται τη διασφάλιση υψηλώνεπιδόσεων σε κάθε τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατόπιν σχετικής διαδικασίας και έρευνας για αποτίμηση του εργασιακού περιβάλλοντος και της εργασιακής κουλτούρας έγινε το πρώτο Πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κύπρο που πιστοποιείται ως «Α Great Place to Work®» για το άριστο εργασιακό του κλίμα και της υψηλής ποιότητας διαδικασίες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει αλλά και να επιβραβεύσει τις εκσυγχρονιστικές αλλαγές στο πανεπιστήμιο όχι μόνο ως ακαδημαϊκό ίδρυμα και κέντρο αριστείας αλλά και ως ένα απαράμιλλο χώρο εργασίας για 1000 και πλέον εργαζομένους. Η βελτίωση στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην εργασιακή κουλτούρα παραμένουν στρατηγικοί πυλώνες του Πανεπιστημίου.