Επιλογή Σελίδας

Διακρίσεις και Αναγνωρίσεις

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) ο οποίος αξιολογεί, ανάμεσα σ’ άλλα, τα κορυφαία και πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη γενικότερα.

Η αξιολόγηση αυτή τοποθετεί την Κύπρο, για πρώτη φορά, στον χάρτη του QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) ενώ, ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπορεύεται – λόγω ακριβώς των υψηλών επιδόσεών του σε πολλούς τομείς – – με τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

 

Περισσοτερα

Το QS Stars Global University Ratings System χρησιμοποιείται από τους ενδιαφε-ρομένους για την ανώτατη παιδεία αλλά και τους υποψήφιους φοιτητές σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να λάβουν μια ευρύτερη και, κυρίως, πιο ολοκληρωμένη και έγκυρη εικόνα των χαρακτηριστικών στοιχείων ακαδημαϊκής λειτουργίας και διοικητικής οργάνωσης ενός ιδρύματος. Το QS Stars Global University Ratings System αξιολογεί κάθε πτυχή της απόδοσης και λειτουργίας ενός πανεπιστημίου: από τη διδασκαλία και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων μέχρι τις εγκαταστάσεις,τις υποδομές και την κοινωνική ευθύνη.

Η αξιολόγηση QS Stars Global University Ratings βαθμολογεί ένα ίδρυμα έναντι 50 διαφορετικών δεικτών και απονέμει στα πανεπιστήμια από ένα μέχρι πέντε αστέρια σε διαφορετικούς τομείς.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης, της Απασχολησιμότητας και της Στήριξης των φοιτητών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει αξιολογηθεί από τον QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στον τομέα της Απασχολησιμότητας. Η διασύνδεση του Κέντρου Σταδιοδρομίας μας με τους εργοδότες, τα ανταγωνιστικά μας προγράμματα πρακτικής άσκησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων εργοδότησης των φοιτητών μας συμβάλλουν καθοριστικά στην άμεση απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Σήμερα, οι φοιτητές μας έρχονται πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών, με το 87% των αποφοίτων να έχουν βρει δουλειά μέσα σε έξι μήνες από την αποφοίτησή τους, στον τομέα των σπουδών τους.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των καλύτερων 201+ πανεπιστημίων παγκοσμίως από τους Times Higher Education Impact Rankings το 2021 σε τρεις βασικούς τομείς: 1) Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Υποδομές 2) Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή και 3) Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη.

 

Τα κριτήρια του Times Higher Education υιοθετούν τις καθιερωμένες παραμέτρους που έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αποτελούν μια από τις τρεις κορυφαίες κατατάξεις πανεπιστημίων με το μεγαλύτερο κύρος παγκοσμίως.

 

Η αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πρώτη κατηγορία της Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Υποδομών αφορά την προώθηση της καινοτομίας και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της βιομηχανίας. Εξετάζει την έρευνα των ιδρυμάτων για τη βιομηχανία και την καινοτομία, τον αριθμό κατοχυρώσεων πατέντας και τη δημιουργία εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-off companies), καθώς και το ερευνητικό τους εισόδημα από τη βιομηχανία.

 

Στη δεύτερη κατηγορία για τις Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή το πανεπιστήμιό μας αναγνωρίστηκε για την έρευνα του σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις προετοιμασίες του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής ενώ στην τρίτη ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την ευθύνη του ως εργοδότης. Στην κατηγορία αυτή εξετάζεται η οικονομική έρευνα των ιδρυμάτων, οι πρακτικές απασχόλησής τους και το μερίδιο των φοιτητών τους που λαμβάνουν θέσεις εργασίας.

 

Επισημαίνεται ότι στα κριτήρια της δημιουργίας spin–off εταιρειών, της άντλησης κεφαλαίων από τον επιχειρηματικό κόσμο και της αποκόμισης εργασιακής εμπειρίας μέσω παράλληλης τοποθέτησης των φοιτητών στη αγορά εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιολογήθηκε με τον απόλυτο βαθμό (100).

 

Αυτή είναι ακόμα μια σημαντική επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία καταδεικνύει τη δέσμευση του για καινοτομία και οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Επιβεβαίωση της αριστείας, της καινοτομίας και του κύρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν οι κορυφαίες επιδόσεις που καταγράφηκαν από τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, U-Multirank.

Το U-Multirank είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος μηχανισμός κατάταξης πανεπιστημίων στον κόσμο, καθώς συμπεριλαμβάνει πέραν των 1672 πανεπιστημίων από 95 χώρες.

Η πρόσφατη κατάταξη του 2019 τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ανάμεσα στα 300 κορυφαία πανεπιστήμια. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο αποτυπώνει υψηλές επιδόσεις στους τομείς:

  • Έρευνας (Κατηγορία Τεχνών – στα πρώτα 120)
  • Μεταφοράς της Γνώσης (Κατηγορία Νέων Επιχειρήσεων/spin off – στα πρώτα 162)
  • Διεθνοποίησης (Κατηγορία Διεθνούς Ακαδημαϊκού Προσωπικού – στα πρώτα 150)
  • Διεθνών Κοινών Δημοσιεύσεων (Στα πρώτα 181)

Στον τομέα Συνεργασίες με την Βιομηχανία και την Κοινωνία γενικότερα, το πανεπιστήμιο σημειώνει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στην απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας με 82% στους προπτυχιακούς φοιτητές και 95% στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα πτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πλήρως αναγνωρισμένα και από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “Πληροφορική”, “Mηχανική Ηλεκτρονικών Yπολογιστών” και “Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική” είναι αναγνωρισμένα από το Εμπορικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το πρόγραμμα “Νοσηλευτική” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα “Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία” από το Συμβούλιο Eγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου, το πρόγραμμα “∆ιατροφή-∆ιαιτολογία” από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και ∆ιαιτολόγων Κύπρου, το προγραμμα “Φυσικοθεραπεία” από το Συμβούλιο Φυσικοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών Κύπρου και το πρόγραμμα “Λογοθεραπεία“ από τον Σύνδεσμο Εγγεγραμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατετάγη ανάμεσα στα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως για το 2018 από τον διεθνή οργανισμό κατάταξης πανεπιστημίων «Τhe GreenMetric Ranking of World Universities». Ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πανεπιστημίων ως προς την αειφορία, ενώ παράλληλα αξιολογεί και κατατάσσει ανάλογα την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική των πανεπιστημίων ανά τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, στο κριτήριο «Energy and Climate Change», το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τοποθετηθεί στην υψηλότερη θέση από όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε, μετά από αξιολόγηση, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το «HR Excellence in Research Logo», μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις διεθνώς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ερευνητική αριστεία.

Η διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει και υποδεικνύει το έργο αριστείας που επιτελείται στην έρευνα από την επιστημονική κοινότητα του πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη αναγνώριση τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία 392 ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως που τους έχει απονεμηθεί το «HR Excellence in Research Logo».

Στον διεθνή και ευρωπαϊκό χάρτη των “Science Shop” τοποθέτησε την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση του πρώτου “Science Shop” που αποτελεί ένα από τα 30 που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη. Το “Science Shop” είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου “Living Knowledge” International Science Shop. Στην Κύπρο, το πρώτο “Science Shop” έχει ενσωματωθεί και λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society, 7th framework programme). Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αξιοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, των καθηγητών και των φοιτητών του. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές ομάδες προχωρεί με συντονισμένο τρόπο στην επιστημονική επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέκτησε ακόμη μια αναγνώριση επιχειρηματικής αριστείας τόσο για την ακαδημαϊκή όσο και την διοικητική του κοινότητα, από τον έγκριτο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό EFQM. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έλαβε αξιολόγηση 5 αστέρων στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, λαμβάνοντας περισσότερες από 500 μονάδες σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εσωτερικών διαδικασιών, συνεργασιών και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση από το EFQM επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου και την ουσιαστική προσφορά του στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εγκριθεί από το Magna Charta Observatory Council ως υπογράφον πανεπιστήμιο στο Magna Charta Universitatum που περιλαμβάνει 805 υπογράφοντα πανεπιστήμια από 85 χώρες. Η αποδοχή ως υπογράφοντος πανεπιστημίου αποτελεί αξιοσημείωτη διάκριση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς η χάρτα κωδικοποιεί τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας που καθορίζουν την κατευθυντήρια γραμμή για τη χρηστή διακυβέρνηση των πανεπιστημίων. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο ιδιωτικό πανεπιστήμιο από την Κύπρο που έχει εγκριθεί ως υπογράφον στο Magna Charta Universitatum.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε το Silver Accreditation του πρότυπου Investors in People, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του πανεπιστημίου για υψηλή απόδοση μέσω ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Το Πανεπιστήμιο εργοδοτεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζομένους, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Το Investors in People είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση των ανθρώπων, που ορίζει τι χρειάζεται για την αποτελεσματική καθοδήγηση, υποστήριξη και διαχείριση των ανθρώπων για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων. Βασικό στοιχείο του Προτύπου είναι το πλαίσιο του Investors in People το οποίο αντικατοπτρίζει τις τελευταίες τάσεις στον χώρο εργασίας, βασικές δεξιότητες και αποτελεσματικές δομές που απαιτούνται τη διασφάλιση υψηλώνεπιδόσεων σε κάθε τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από διαδικασία αξιολόγησης και σχετικής ψηφοφορίας, έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος του «Δικτύου της Ουτρέχτης», το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή του αριστεία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
Πρόκειται για ένα εκ των πιο ισχυρών ακαδημαϊκών οργανισμών εντός και εκτός της Ευρώπης, αφού απαρτίζεται από 31 πανεπιστήμια 26 χωρών, πλείστα των οποίων είναι από τα πιο ιστορικά και κορυφαία 100 ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου, βάσει διεθνών κατατάξεων.
Τα 31 μέλη του «Δικτύου της Ουτρέχτης» συνεργάζονται σε βάθος, αξιοποιώντας κοινά προγράμματα ακαδημαϊκών δράσεων. Με πυλώνα τη διεθνοποίηση, επίκεντρο την υψηλή τους τεχνογνωσία και γνώμονα τις παγκόσμιες επιδόσεις τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εκκολάπτουν και εμπεδώνουν συνθήκες ολιστικής αριστείας και καινοτομίας προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και των κοινωνιών τους.