Επιλογή Σελίδας

Yπoτρoφίες & Οικονομικά Βοηθήματα

 • Το πανεπιστήμιο μας αναγνωρίζει ότι η οικονομική κατάσταση του κάθε φοιτητή είναι ιδιαίτερη και για αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες για να αντιμετωπίζουμε τον κάθε σπουδαστή δίκαια και ισότιμα. Η οικονομική βοήθεια παρέχει υποστήριξη που βασίζεται στην οικονομική κατάσταση των φοιτητών, ενώ οι υποτροφίες μας συνήθως απονέμονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση. Οι  σύμβουλοί μας στο Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική στήριξη και τις υποτροφίες, τα οφέλη και τις αντίστοιχες διαδικασίες.

 

  • Yποτροφίες για Αποφοίτους Μέσης ΕκπαίδευσηςΤο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Eκπαίδευσης και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου και καλύπτουν δίδακτρα για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι υποτροφίες που προσφέρονται είναι οι εξής:
   • Υποτροφίες ύψους 75%για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών στους υποψήφιους με γενικό βαθμό 19, ή ψηλότερο στο Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
   • Υποτροφίες ύψους 50%για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών στους υποψήφιους με γενικό βαθμό 18, ή ψηλότερο στο Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
   • Υποτροφίες ύψους 25%για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών στους υποψήφιους με γενικό βαθμό 17, ή ψηλότερο στο Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

   Τα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Εργοθεραπείας εξαιρούνται από τις υποτροφίες.

   Oι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Λυκείου τους, ή το Γραφείο Eισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

   YΠOΤΡOΦΙΕΣ σε υφιστάμενους φοιτητές

   YΠOΤΡOΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

   Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες στους άριστους φοιτητές πλήρους φοίτησης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 60 ECTS κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους και έχουν γενικό βαθμό GPA (Grade Point Average) 3.8 ή περισσότερο για το συγκεκριμένοo ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό της υποτροφίας χρησιμοποιείται έναντι των διδάκτρων για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος.

   Πιο συγκεκριμένα παραχωρούνται οι εξής υποτροφίες:

   Ποσοστό Υποτροφίας Γενική Βαθμολογία
   40% 4.00
   20% 3.90-3.99
   10% 3.80-3.89

   Δεν ισχύει για τα πτυχία Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής..  

   Yπoτρoφίες Αποφοίτων (ALUMNI)

   Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφία ύψους 10% για όλα τα χρόνια σπουδών σε όλους τους φοιτητές που συμπλήρωσαν οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο επίπεδο σπουδών. Η ίδια υποτροφία παραχωρείται σε συγγενικά μέλη (παιδιά, ή σύζυγο, ή αδέλφια) αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Cyprus College (Λευκωσίας & Λεμεσού)

   Aθλητικές Yπoτρoφίες

   Φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αθλητική υποτροφία, το ύψος της οποίας καθορίζεται ύστερα από σχετική αίτηση και επιλογή. Σε κάθε περίπτωση το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από το άθλημα, την κατηγορία, καθώς και τη συμμετοχή και απόδοση του αθλητή στις διάφορες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Oι αθλητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Aίτηση για Παραχώρηση Aθλητικής Yποτροφίας» που διατίθεται από το Aθλητικό Tμήμα του Πανεπιστημίου.

   Τα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Εργοθεραπείας εξαιρούνται από τις υποτροφίες.

  • ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣOικονομική βοήθειαTο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταρτήσει πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με στόχο να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβιώσης ή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. Οι υποψήφιοι για οικονομική βοήθεια θα μπορούν να αιτηθούν στο Γραφείο Εισδοχής ή στο Τμήμα Οικονομικών Βοηθημάτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Tα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Εργοθεραπείας εξαιρούνται από τις υποτροφίες.
  •  
  • Aδέλφια
   Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αδέλφια φοιτούν παράλληλα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με πλήρη φοίτηση, παραχωρείται έκπτωση για κάθε φοιτητή.Κρατική Χορηγία και Φοιτητικό ΠακέτοΟ φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας.Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οικονομική στήριξη σε φοιτητές, οποιουδήποτε έτους προπτυχιακών σπουδών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για το Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε.

   Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου (Student Advising Center) βοηθά τους φοιτητές με τις διαδικασία υποβολής της αίτησης.

   Σημειώσεις:
   1. Τα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Εργοθεραπείας εξαιρούνται από τις υποτροφίες.

  • Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Συμβουλευτικό Κέντρο:
   Σώτια Αγαθοκλέους                          Ανδρέας Κουνούπης

   [email protected]             [email protected]

   Tel: +357-22713100                       Tel: +357-22713086

Χρήσιμοι συνδέσμοι για οικονομικά βοηθήματα:Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο ή περισσοτέρων υποτροφιών ισχύει μόνο η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό.