Επιλογή Σελίδας

Λογοθεραπεία

BSc
Bachelor of Science
Οι Λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες για αντιμετώπιση διαταραχών που σχετίζονται με την Ανθρώπινη Επικοινωνία
Λογοθεραπεία στο EUC
Το Πτυχίο Λογοθεραπείας στο EUC συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και την κλινική πρακτική για να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των διαταραχών της επικοινωνίας, κατάποσης και ακοής σε παιδιά και ενήλικες. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν τρία εξάμηνα πρακτικής άσκησης υπό την επίβλεψη έμπειρων λογοθεραπευτών στην Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του πανεπιστημίου μας, προτού πραγματοποιήσουν την τοποθέτησή τους σε νοσοκομεία, κλινικές, οίκους ευγηρίας, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης για περαιτέρω κλινική άσκηση. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε πραγματικές κλινικές συνεδρίες στην πρότυπη και πολυσύχναστη Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του EUC, η οποία εδράζεται στην πανεπιστημιούπολη και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες. Επίσης, να σημειωθεί πως οι απόφοιτοι του πτυχίου Λογοθεραπείας αναγνωρίζονται πλήρως από τον Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Σχολεία για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
  • Νοσοκομεία και Κλινικές
  • Κέντρα Αποκατάστασης
  • Ιατρικά Κέντρα
  • Οίκοι Ευγηρίας

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Ιδιόκτητη Κλινική Το συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος Λογοθεραπείας του EUC είναι ότι συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και κλινική πρακτική στην ιδιοκτήτη  Πανεπιστημιακή Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής, υπό την επίβλεψη έμπειρων Λογοπαθολόγων. Η Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει απαράμιλλο κλινικό και κοινωνικό έργο με άνω των 23500 διαγνωστικών και θεραπευτικών συνεδριών από την ίδρυσή της Κλινική Άσκηση Οι φοιτητές συμπληρώνουν τρία εξάμηνα πρακτικής άσκησης στην Κλινική του Πανεπιστημίου, και κατόπιν τοποθετούνται σε εξωτερικό κλινικό πλαίσιο όπως νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης Εγγραφή στον Σύνδεσμο Λογοπαθολόγων Το Πτυχίο Λογοθεραπεία είναι αναγνωρισμένο από το Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Επιτυχής ολοκλήρωση προσωπικής προφορικής συνέντευξης και σύνταξης σύντομου γραπτού κειμένου, ώστε να εντοπισθούν πιθανές διαταραχές του προφορικού ή/και γραπτού λόγου που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την επιτυχή φοίτηση του/της υποψηφίου/ας. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Πρώτο έτος60
3
Δεύτερο έτος60
4
Τρίτο έτος60
5
Τέταρτο έτος60
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS240

Bachelor – Speech and Language Therapy

1
Πρώτο έτος60 ECTS
2
Α΄ Εξάμηνο 30 ECTS
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
Μάθημα Επιλογής Αγγλικών16
5
SLT100Εισαγωγή στη Λογοθεραπεία6
6
SLT105Γλωσσική Ανάπτυξη6
7
SLT110Εισαγωγή στη Γλωσσολογία6
8
SLT115Φωνητική και Φωνολογία6
9
Β΄ Εξάμηνο 30 ECTS
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
Μάθημα Επιλογής Αγγλικών16
12
SLT120Αναπτυξιακή Ψυχολογία6
13
SLT125Ανατομία Λόγου και Ακοής6
14
SLT130Γλωσσικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία6
15
SLT135Έγκαιρη Παρέμβαση6
1
Δεύτερο έτος60 ECTS
2
Γ΄ Εξάμηνο 30 ECTS
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
SLT200Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας6
5
SLT205Συμβουλευτική και Συμπεριφορική ψυχολογία στη Λογοθεραπεία6
6
SLT210Αρθρωτικές και Φωνολογικές Διαταραχές6
7
SLT215Ακουολογία6
8
SLT220Επιστήμες Λόγου και Ακοής6
9
Δ΄ Εξάμηνο 30 ECTS
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
SLT225Διαταραχές της Ροής της Ομιλίας (Τραυλισμός)6
12
SLT230Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Λογοθεραπεία6
13
SLT235Νοηματική Γλώσσα6
14
SLT240Αποκαταστατική Ακουλογία6
15
SLT245Διαγνωστικές Μέθοδοι Λογοθεραπείας6
1
Τρίτο έτος60 ECTS
2
Ε΄ Εξάμηνο30 ECTS
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
SLT300Μαθησιακές Διαταραχές– Δυσλεξία6
5
SLT305Νευροανατομία–Νευροφυσιολογία6
6
SLT310
Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογοθεραπεία
6
7
SLT315Διαταραχές της Φώνησης6
8
SLT320Κλινική Άσκηση Ι6
9
Στ΄ Εξάμηνο30 ECTS
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
SLT325Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας6
12
SLT330
Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων με Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες
6
13
SLT335Αποκατάσταση Γνωστικών Λειτουργιών6
14
SLT340Επιστημονική Γραφή στη Λογοθεραπεία6
15
SLT345Κλινική Άσκηση II6
1
Τέταρτο έτος60 ECTS
2
Ζ΄ Εξάμηνο 30 ECTS
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
HLS400Πτυχιακή Εργασία Ι6
5
SLT405Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία6
6
SLT410Ειδικά Θέματα Λογοθεραπείας6
7
SLT415Κλινική Άσκηση III6
8
SLT420Αφασίες και συναφείς διαταραχές6
9
Η΄ Εξάμηνο 30 ECTS
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
SLT425Κλινική Άσκηση IV24
12
HLS420Πτυχιακή Εργασία ΙΙ6
1 Τα δύο μαθήματα αγγλικών επιλέγονται μετά από δοκίμιο διαπίστωσης του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση που το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ισοδυναμεί με επιτυχή συμπλήρωση του επιπέδου EHL102 του Πανεπιστημίου, τότε τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής Αγγλικών δύνανται να αντικατασταθούν με Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.