Επιλογή Σελίδας

Εφαρμοσμένη Αθλητική Επιστήμη

MSc
Master of Science
Αποκτήστε εξειδικευμένες γνώσεις που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες για επιστημονικά καταρτισμένους επαγγελματίες στον τομέα  της επιστήμης του αθλητισμού
Εφαρμοσμένη Αθλητική Επιστήμη στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Αθλητική Επιστήμη στο EUC εφοδιάζει τους φοιτητές με προηγμένη και εφαρμοσμένη γνώση σε τομείς όπως η Βιοχημεία της άσκησης, η Αθλητική Εμβιομηχανική, η Αθλητική Διατροφή, η Εργοφυσιολογία, η Εργομετρία, ο Προπονητικός Σχεδιασμός και άλλοι συναφείς τομείς. Οι φοιτητέςμέσω μια άρτια δομημένης μαθησιακής εμπειρίας, αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για το σχεδιασμό, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση και της προπόνησης και της φυσικής κατάστασης αθλητών και αθλουμένων. Οι φοιτητές εξειδικεύονται τόσο στη Μεγιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης σε ό,τι αφορά στον αγωνιστικό αθλητισμό, καθώς επίσης στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και ευρωστίας του ευρύτερου πληθυσμού. Η φοίτηση πραγματοποιείται σε ένα υπερσύγχρονο και δυναμικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, όπου μέσω διαδραστικών εφαρμογών παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες του αθλητισμού να συμπληρώσουν τις γνώσεις και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η επαγγελματική τους εξέλιξη και ανάπτυξη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
  • Αθλητικές Ομοσπονδίες και Οργανώσεις
  •  Εργομετρικά Κέντρα
  • Υπηρεσίες Αθλητικής Αναψυχής
  • Εξιδεικευμένα Κέντρα Άσκησης και Αποκατάστασης
  • Έρευνα και Εκπαίδευση

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT

Το πρόγραμμα δεν αποδεχεται καινούργιες αιτήσεις.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους/ες προγραμμάτων Υγείας και Ζωής (όπως η Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Διατροφή, Ιατρική, Βιολογία, Βιοχημεία, Δημόσια Υγεία, Φυσικοθεραπεία, κ.ά.). Αιτητές/τριες των οποίων το βασικό πτυχίο δεν προέρχεται από τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής δύνανται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν τα εισαγωγικά μαθήματα της Ανατομίας και Φυσιολογίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή». Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού60
3
Μεταπτυχιακή Διατριβή30
4
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

Master – Sports Science

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού60 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
SPS600Μεθοδολογία Έρευνας και Βιοστατιστική10
4
SPS605Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία10
5
SPS610Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία10
6
SPS615Εφαρμοσμένη Βιοχημεία της Άσκησης10
7
SPS620Σχεδιασμός και Καθοδήγηση Προπόνησης10
8
SPS625Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης και Συνταγολόγηση Άσκησης10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
SPS690Διπλωματική Εργασία30
4
ή Επιλογή Τριών (3) μαθημάτων ως ακολούθως:
5
Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας10
6
SPS630
Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες Ζωής, ή
10
7
SPS635
Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες Ζωής
10
8
Δύο (2) Μαθημάτων Επιλογής από τα πιο κάτω:
9
SPS640Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική10
10
SPS645Αθλητική Διατροφή10
11
SPS650
Πρόληψη και Αποκατάσταση Αθλητικών Τραυματισμών
10
12
SPS655Εφαρμοσμένη Κλινική Εργοφυσιολογία10
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.