Επιλογή Σελίδας

Πληροφορική

Msc
Master of Science
Εφοδιάζοντας τους αποφοίτους της Πληροφορικής και άλλων επιστημονικών κλάδων με εξειδικευμένη τεχνογνωσία ώστε να διακριθούν  σε καριέρες σχετικές με όλους τους τομείς της Πληροφορικής.  
Πληροφορική στο EUC
Στο Μεταπτυχιακό (MSc) στο Computer Science του EUC γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των επιστημονικών κλάδων, όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικών, Φυσικής και Εκπαίδευσης, αλλά και Πληροφορικής. Μετά από μια ολοκληρωμένη και σφαιρική θεώρηση των βασικών τομέων της πληροφορικής, οι φοιτητές αποκτούν μια ολοκληρωμένη γνώση των βασικών τομέων της πληροφορικής και εφοδιάζονται με εξειδικευμένη τεχνογνωσία ώστε να διακριθούν σε διεπιστημονικές καριέρες σχετικές με αναδυόμενους τεχνολογικούς τομείς όπως Machine Learning, Web Technologies και Human-Computer Interaction. Σημαντική παράμετρο του προγράμματος αποτελεί η διεξαγωγή της μεταπτυχιακής διατριβής, κατά την οποία οι φοιτητές διενεργούν ανεξάρτητη και επιστημονική έρευνα, αποκτώντας την κατάλληλη προετοιμασία για να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές ή να εισέλθουν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα σταδιοδρομιών, σε αναρίθμητους τομείς. .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Degree RequirementsECTS
2
Compulsory Courses70
3
Master Thesis20
4
Total Requirements90

Master – Computer Science

1
Core Courses70 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CSC600Introduction to Programming and Object Orientation10
4
CSC615Data Structures & Algorithms10
5
CSC620Computer Architecture and Hardware10
6
CSC625Operating Systems10
7
CSC635Databases and Information Management Systems10
8
CSC645Computer Networks & the Internet10
9
CSC650 Software Engineering10
1
Master Thesis20 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
Option A. Select two out of the following elective courses:
4
CSC660Web Technologies and Development10
5
CSC662Algorithms and Complexity10
6
CSC664Data Mining and Machine Learning10
7
CSC668Human-Computer Interaction10
8
Or Option B:
9
CSC695Research Project20
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.