Επιλογή Σελίδας

Ελληνικές Σπουδές: Αρχαιολογία και Τέχνη

MA
Master of Arts
Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον Ελληνικό πολιτισμό δια μέσου της ιστορίας, της τέχνης και της πολιτιστικής διαχείρισης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Ελληνικές Σπουδές: Αρχαιολογία και Τέχνη
Το Μεταπτυχιακό Ελληνικές Σπουδές με κατευθύνσεις στην Ιστορία, Αρχαιολογία/Τέχνη και Πολιτιστική Διαχείριση, απευθύνεται σε ιστορικούς και αρχαιολόγους που εργάζονται σε πολιτιστικά ινστιτούτα, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, τοπικούς φορείς και οργανισμούς αλλά και σε φιλόλογους, εκπαιδευτικούς, καθηγητές/τριες, οι οποίοι/ες εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τουρισμό και γενικότερα σε όσες και σε όσους θα ήθελα να εντρυφήσουν σε ζητήματα που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού. Το Μεταπτυχιακό Ελληνικές Σπουδές: Αρχαιολογία και Τέχνη προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να αποκτήσουν συγκροτημένη γνώση για όλες τις σημαντικές αρχαιολογικές περιόδους του ελληνικού κόσμου, αναδεικνύοντας σημαντικές όψεις της προϊστορίας του Αιγαίου, των πρώιμων ιστορικών χρόνων, της κλασικής και βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Πολιτιστικούς Φορείς και Ιδρύματα (Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Ινστιτούτα)
  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
  • Τουριστική Βιομηχανία
  • Πολιτιστική Διπλωματία
  • Ερευνητικοί Οργανισμοί

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Ισχύουν Ειδικά Κριτήρια Εισδοχής. Δείτε την κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα30
3
Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή30
5
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90
6
Compulsory Courses30 ECTS
7
ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος ECTS
8
HEL600Ερευνητικές Μέθοδοι στις Ελληνικές Σπουδές: Ιστορία και Αρχαιολογία10
9
HEL610Ερευνητικές Μέθοδοι στις Ελληνικές Σπουδές: Πολιτιστική Διαχείριση10
10
HEL615Ειδικά Θέματα στις Ελληνικές Σπουδές*10
11
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία (3) από τα πιο κάτω μαθήματα**:
ECTS
12
ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος ECTS
13
HEL640Όψεις της Προϊστορίας του Αιγαίου10
14
HEL645Η Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων στο Αιγαίο και την Μεσόγειο10
15
HEL650Αρχιτεκτονική και Τέχνη του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου10
16
HEL655Αρχιτεκτονική και Τέχνη της Βυζαντινής και Μετα-Βυζαντινής Κύπρου10
17
MASTER THESIS30 ECTS
18
ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος ECTS
19
HEL690Διπλωματική Εργασία 30
Σημειώσεις: *HEL615 Ειδικά Θέματα Ελληνικών Σπουδών: Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση και παρουσίαση ενός θέματος συναφούς με τις Ελληνικές Σπουδές. Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστεί από τον/τη διδάσκοντα σε συνεργασία με τον/τη Συντονιστή/τρια του Προγράμματος. ** O/η φοιτητής/τρια μπορεί είτε να επιλέξει μαθήματα αποκλειστικά από τη μία εκ των τριών κατευθύνσεων του Προγράμματος, οπότε θα λαμβάνει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αναγραφόμενη την Κατεύθυνση στον τίτλο σπουδών, είτε να επιλέξει μαθήματα επιλογής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν, οπότε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα λαμβάνει θα φέρει τον τίτλο “Ελληνικές Σπουδές (18 Μήνες/90 ECTS, Μεταπτυχιακό)”.
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.