Επιλογή Σελίδας

Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM

MA
Master of Arts
Το πρόγραμμα παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση και εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στον χώρο της εκπαίδευσης
Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM στο ΕΠΚ έχει σχεδιαστεί λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για εκπαιδευτικούς με δεξιότητες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής μάθησης, με εκπαιδευτικά πολυμέσα και εφαρμογές Διαδικτύου για τη μάθηση και επικοινωνία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να εφοδιαστούν με τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων που χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Το Μεταπτυχιακό συμβάλλει στην εξέλιξη της κουλτούρας του εκπαιδευτικού από το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης σε αυτό των σύγχρονων ψηφιακών μαθησιακών διαδικασιών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών cloud, της διαδικτυακής μάθησης και των πολυμέσων. Οι απόφοιτοί μας γίνονται εκπαιδευτικοί, διευθυντές και ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης και είναι σε θέση να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές με την εφαρμογή των  διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
  • Τμήματα Έρευνα και Ανάλυση Πολιτικής

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή30
5
Σύνολo90

Master – Online – Technologies of Learning & Communication and STEAM Education – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDU610Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
4
EDU620
Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση
10
5
EDU625
Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση Αλλαγής
10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
ETD600Θεωρίες Μάθησης και Βασικές Αρχές της Εκπαίδευσης STEAM10
4
ETD610Ηλεκτρονική Μάθηση και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση10
5
ETD620Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση STEAM10
1
Διπλωματική Εργασία30 ECTS
2
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Τριών Μαθημάτων
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
ETD690Διπλωματική Εργασία30
5
Μαθήματα Έρευνας
6
(Επιλογή ενός μαθήματος έρευνας από τα πιο κάτω)
7
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
8
EDU650Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
9
EDU660Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
10
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας
11
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων
12
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
13
ETD625Σχεδιασμός Τεχνολογιών Μάθησης10
14
ETD630Γλώσσα και Γραμματισμός στην Ψηφιακή Εποχή10
15
ETD635STEAM και Εκπαιδευτική Ρομποτική10
16
ETD640Τεχνολογία και Αναπηρία10
17
ETD645
Σύγχρονα Θέματα στις Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM
10
18
Μάθημα Επιλογής από τα μαθήματα άλλης Κατεύθυνσης του ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου*10
19
20
*Συνολικά μόνο ένα (1) μάθημα από μαθήματα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (με ίσο τουλάχιστον αριθμό ECTS και με την έγκριση του/της συντονιστή/νίστριας) δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος, το οποίο θα δίνεται με την έγκριση του/της διδάσκοντα/ουσας και του/της συντονιστή/νίστριας
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.