Επιλογή Σελίδας

Διδακτικό Προσωπικό - Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

School of Business Administration

Department of Accounting

Name
Position
Phone
Email
Επίκουρος Καθηγητής, Χρηματοοικονομική Λογιστική
22713265
Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
22713191
Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
22713283
Επίκουρη Καθηγήτρια,Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
22713270
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χρηματοοικονομικά
22173197
Instructor, Accounting and Finance
N/A
Name
Position
Phone
Email
Ανώτερος Εκπαιδευτής, Διοίκηση
22713268
Senior Instructor, Accounting
22713103
Εκπαιδευτής, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
22559590

Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ

Name
Position
Phone
Email
Επίκουρη Καθηγήτρια, Μάρκετινγκ
22713195
Επίκουρη Καθηγήτρια, Διοίκηση Επιχειρήσεων
22713276
Rector, Professor, Politics, Culture & Communication
22713000
Καθηγητής, Διοίκηση Λειτουργιών
22713240
Καθηγητής, Διοίκηση και Συστήματα Πληροφορικής
22713226
Αναπληρωτής Καθηγητής, Μάρκετινγκ
22713102
Associate Professor, Tourism & Hospitality Management
22713203
Επίκουρος Καθηγητής,Γνώση και Διαχείριση Ποιότητας
22713249
Επίκουρος Καθηγητής, Διοίκηση
22713202
Assistant Professor, Business Leadership
22713271
Assistant Professor, Marketing
22713198
Λέκτορας, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα
22713119
Λέκτορας, Διοίκηση Ξενοδοχείων
22713169

Adjunct Professors

Name
Position
Phone
Email
Adjunct Professor, Accounting and Internal Audit
N/A
N/A
Adjunct Assistant Professor, Accounting and Audit
N/A
N/A

Κοσμήτορας

Name
Position
Phone
Email
Καθηγητής, Εκτίμηση Κινδύνου
22713157