Επιλογή Σελίδας

Αγγλικές Σπουδές

BA
Bachelor of Arts
Το πρόγραμμα Αγγλικές Σπουδές προσφέρει διευρυμένες ευκαιρίες εργοδότησης στην εκπαίδευση, στα ΜΜΕ, στις εκδόσεις και στον χώρο της έρευνας
Αγγλικές Σπουδές στο EUC
Το πρόγραμμα Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία στο EUC  προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση και την ανάλυση κειμένων, καθώς και τις αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες για να κατανοήσουν και να διδάξουν αυτή την κύρια διεθνή γλώσσα. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κειμένων στην αγγλική γλώσσα, εξετάζοντας σημαντικές ιστορικές, φιλοσοφικές και πολιτιστικές εξελίξεις μέσα από τη μελέτη της λογοτεχνίας και γλωσσολογίας. Παρέχει επίσης τις απαιτούμενες γνωστικές δεξιότητες για τη διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:Online
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Ινστιτούτα Γλωσσών
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Εκδόσεις
 • Διαφήμιση
 • Ερευνητικά Κέντρα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Κέντρο Γλωσσών Το Κέντρο Γλωσσών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2016 και λειτουργεί ως συντονιστικό και εξεταστικό κέντρο για όλα τα μαθήματα γλώσσας που προσφέρονται στο ΕΠΚ ως εξής:
 • ESP (Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς)
 • EFL (Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα),
 • Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα
 • EPT (κατατακτήριες εξετάσεις Αγγλικών), GPT (κατατακτήριες εξετάσεις Ελληνικών)
 • Άλλες ξένες γλώσσες (π.χ. Γερμανικά, Ρωσικά, κτλ.)
Όλες/όλοι οι διδάσκουσες/διδάσκοντες  διαθέτουν τα όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα και κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α., μεταξύ άλλων, καθώς και μεγάλη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες του Κέντρου Γλωσσών είναι υπό την εποπτεία της Προέδρου του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών, και υπάρχουν ακαδημαϊκοί συντονιστές/συντονίστριες για καθεμία από τις γλώσσες που προσφέρει το Κέντρο. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Degree RequirementsECTS
2
General Education Requirements24
3
Core Requirements168
4
Major Electives30
5
Free Electives18
6
Total Requirements240

Bachelor – Online – English Language and Literature

1
General Education Requirements24 ECTS
2
English and Communication12
3
CodeCourse TitleECTS
4
END103Instruction in Expository Writing6
5
COD215Public Speaking and Human Communication6
6
Humanities and Social Sciences Electives12
1
Core Requirements168 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
ENL110Advanced Academic Writing6
4
LIN100Linguistics: Language and Structure6
5
LIN105Linguistics: Language and Use6
6
LIT100Introduction to Drama6
7
LIT105Introduction to Poetry6
8
LIN200English Grammar6
9
LIN210The History of the English Language6
10
LIT200Introduction to Fiction6
11
LIT205Shakespeare6
12
LIT210Modern Drama6
13
LIT215Critical and Cultural Theory6
14
LIN230Applied Linguistics6
15
LIN235Phonetics and Phonology6
16
LIN300Sociolinguistics6
17
LIN305Psycholinguistics6
18
LIT300Romanticism6
19
LIT305British Fiction6
20
LIN315Teaching Methodology in ESL6
21
LIN330Second Language Acquisition6
22
LIT315The 19th century English Novel6
23
LIT320Post-Colonialism6
24
LIT325Contemporary Poetry6
25
LIT400American Fiction6
26
LIN400English as a Global Language6
27
LIT405Women in Literature6
28
LIN405Language and Gender6
29
LIT420Modernism and post-modernism6
30
LIN420World Englishes6
1
Major Requirements30 ECTS
2
Students select any Five (5) from the list of the following courses:
3
CodeCourse TitleECTS
4
Literature
5
CodeCourse TitleECTS
6
LIT330Children's Literature6
7
LIT335Nature Writing and Climate Change6
8
LIT340Queer Readings6
9
LIT345African - American Literature6
10
LIT350Special Topics: Literature6
11
LIT355Creative Writing6
12
Linguistics
13
CodeCourse TitleECTS
14
LIN335Special Topics: Linguistics6
15
LIN345Discourse Analysis6
16
LIN350Semantics and Pragmatics6
17
LIN355Interculturalism in Second Language Teaching6
18
LIN375Teaching English to Young Learners6
19
LIN380Technology in Second Language Learning6
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.