Επιλογή Σελίδας

Μουσική: Μουσική Παιδαγωγική, Μουσικολογία, Σύνθεση

PhD
Διδακτορικό στη Μουσική
Οι φοιτητές προετοιμάζονται να καταστούν αυτόνομοι μελετητές και ερευνητές, με δυνατότητα διακρίσεων τόσο ακαδημαϊκά όσο και ερευνητικά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο στη Μουσική Παιδαγωγική, Μουσικολογία και Σύνθεση
Μουσική στο EUC
Το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Μουσική, με τις τρεις κατευθύνσεις του, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές υψηλού επιπέδου να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στα πεδία της μουσικής παιδαγωγικής, μουσικολογίας και σύνθεσης, διαμορφώνοντας μια κριτική και ενεργή δράση στο ερευνητικό, ακαδημαϊκό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους εξειδίκευση στα γνωστικά τους πεδία. Η ερευνητική τους ενασχόληση θα τους παρέχει τα εφόδια να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες ούτως ώστε να είναι σε θέση να δράσουν ως καταξιωμένες προσωπικότητες στην Κύπρο, στον ευρύτερο ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Μουσική Παιδαγωγική
 • Διδασκαλία
 • Σύνθεση
 • Μουσική Παραγωγή

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές τόσο για το Φθινοπωρινό όσο και για το Εαρινό Εξάμηνο (με έναρξη σπουδών Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα). Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:
 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο:
  • 1η καταληκτική ημερομηνία: 2 Μαΐου
  • 2η καταληκτική ημερομηνία: 15 Σεπτεβρίου * (*σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις)
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία:15η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων των αιτητών/τριών και προσωπικής συνέντευξης/εων. Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις σε ένα πεδίο ή συνδυασμό των πιο κάτω πεδίων:
 • Σύνθεση
 • Μουσική Αγωγή στη Νηπιακή Ηλικία
 • Διαδικασίες μουσικής διδασκαλίας-μάθησης σε τυπικά και άτυπα πλαίσια
Περισσότερες πληροφορίες για τα επιστημονικά πεδία του ακαδημαϊκού προσωπικού/εποπτών. Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 • Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 • Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000 ή στο info@euc.ac.cy. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Η Σχολή, μετά από μελέτη του περιεχομένου/ειδικότητας των πρότερων ακαδημαϊκών σπουδών των υποψηφίων, σε σχέση και με το πεδίο του αντικειμένου στο Πρόγραμμα και το προτεινόμενο πεδίο έρευνας (ή σχετική ειδικότητα), έχει το δικαίωμα, εάν κρίνει σκόπιμο, όπως οι υποψήφιοι/ες εγγραφούν σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα, ή υποβληθούν σε συγκεκριμένες αξιολογήσεις πριν την εισδοχή τους στο πρόγραμμα. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη. Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών: Music: Composition (PhD) / Μουσική: Σύνθεση (PhD) Music: Music Education (PhD) / Μουσική: Μουσική Παιδαγωγική (PhD) Music: Musicology (PhD) / Μουσική: Μουσικολογία (PhD
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Εξειδικευμένα Μαθήματα30
3
Περιεκτική Εξέταση10
4
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20
5
Διδακτορική Έρευνα Πεδίου90
6
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής30
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS180

Doctorate – Music Education

1
Εξειδικευμένα Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
MUS700Μεθοδολογία Έρευνας στη Μουσική10
4
MUS710Σύγχρονα Θέματα στη Μουσική10
5
MUS720Σεμινάρια Μουσικής10
1
Περιεκτική Εξέταση10 ECTS
1
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20 ECTS
1
Διδακτορική Έρευνα Πεδίου90 ECTS
1
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.