Επιλογή Σελίδας
The absolute dorm game night

The absolute dorm game night

Everyone needs a break from studying and can you think of anything better than gathering together and playing your favorite games? Yes, you’ve guessed correctly, it’s dorm game night time and here are some suggestions that will surely intrigue and entertain your...

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου μας και του Cyprus Integrity Forum

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Συγκλήτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Cyprus Integrity Forum. Εκ μέρους του του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου...

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστήμιου μας και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ελλάδας

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Συγκλήτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας. Εκ...
A student’s must-have gadget list

A student’s must-have gadget list

Today’s student has technology at its feet! It’s up to you how you use that technology to your advantage and how you choose the right gadgets that will make your student life a lot easier! In any case, we have prepared a small ‘shopping list’ that might come in handy!...