Επιλογή Σελίδας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για παροχή φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών/τριών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022

Posted: October 12, 2022

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για παροχή φοιτητικών επιδομάτων από τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, για τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Φοιτητές/φοιτήτριες από την Ελλάδα, οι οποίοι/ες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι οικογένειες των οποίων έχουν ως μόνιμη διαμονή τους την Ελλάδα.
  • Φοιτητές/φοιτήτριες από την Κύπρο, οι οποίοι/ες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και οι οικογένειες των οποίων έχουν επαναπατρισθεί.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και δεν θα δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ελλιπείς ή  αιτήσεις εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται ως εκ τούτου οι αιτούντες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ορθότητα των αιτήσεων. Επισημαίνεται πως δεν θα ελέγχονται οι αιτήσεις κατά την παραλαβή τους στην ΥΠΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα των αιτήσεων ΕΔΩ.

Για έκδοση των βεβαιώσεων είναι απαραίτητη η αντίστοιχη αίτηση στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι υπεύθυνο μόνο για τις βεβαιώσεις φοίτησης (όταν και εφόσον ζητηθούν). Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους/τις φοιτητές/τριες.