Επιλογή Σελίδας

Υποβολή Αιτήσεων για Κρατικές υποτροφίες – Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Posted: April 5, 2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες ότι, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η υποβολή αιτήσεων, για διεκδίκηση κρατικών υποτροφιών, για προπτυχιακές , μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη «Gov.cy» από τις 15 Μαρτίου 2024 μέχρι και τις 12 Απριλίου 2024 (έως τις 15:00).

Αναλυτικά οι προκηρύξεις για όλα τα επίπεδα σπουδών βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις επικοινωνήστε απευθείας με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου:

Tηλ.: 22456433 (Δευτέρα με Παρασκευή 8:00 πμ – 15:00 μμ)

Email:  [email protected]