Επιλογή Σελίδας

Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με διεθνή πρότυπα διερμηνείας

Posted: November 16, 2022

Στοχεύοντας πάντοτε στη βελτίωση του περιβάλλοντος σπουδών και εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει, από τον Οκτώβριο του 2022, πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 2603:2016 που εκδόθηκε από την TUV Nord Cyprus. H διαπίστευση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει καθιερώσει και εφαρμόζει τις απαιτήσεις και τις συστάσεις για την κατασκευή και την λειτουργία μόνιμων θαλάμων για ταυτόχρονη διερμηνεία μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου. Επίσης, διασφαλίζει τη χρήση και την πρόσβαση στους θαλάμους για όλους τους διερμηνείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Κύπρο που κατέχει αυτή την πιστοποίηση από την TUV Nord Cyprus, η οποία αποτελεί και απαίτηση για την φιλοξενία αναγνωρισμένων και μεγάλης κλίμακας διεθνών συνεδρίων.