Επιλογή Σελίδας

Το Πανεπιστήμιο μας συμμετείχε σε μία διακρατική συνάντηση του DIG-i-READY στην Λιντς

Posted: June 14, 2023

Το έργο DIGiREADY: Ψηφιακή Ετοιμότητα των Φορέων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση σε ένα Περιβάλλον χωρίς Αποκλεισμούς πραγματοποιήσε διά ζώσης διακρατική συνάντηση στην Λιντς, στις 30 και 31 Μαϊου 2023. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από την Κύπρο, στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόγραμμα Erasmus+,  συμμετέχουν επίσης το Johannes Kepler Universität Linz, Αυστρία, το Technische Universität Dresden, Γερμανία, το Daugavpils Technical School (Daugavpils tehnikums), Λετονία, το Bulgarian-German Vocational Training Centre State Enterprise (Darzhavno predpriyatie), Βουλγαρία, ο AIAS Bologna Onlus (Associazione Italiana Assistenza Spastici), Ιταλία, ο AATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe), Αυστρία και ο EASPD: European Association of Service Provides for People with Disabilities, Βέλγιο. Το έργο συντονίζει ο IB: Intenationaler Bund Mitte gGmbH απο τη Γερμανία.

Τα μέλη του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Κύπρου αλλά και άλλων εταίρων συμμετείχαν στη συνάντηση διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης η οποία φιλοξενήθηκε από το Johannes Kepler Universität, οι εταίροι συζήτησαν θέματα που αφορούν την οριστικοποίηση των δύο παραδοτέων του έργου που αφορούν τον κατάλογο καλών πρακτικών και το εγχειρίδιο DIGiREADY που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ψηψιακών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το έργο στοχεύει στο να συνεισφέρει στη διαμόρφωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, όχι μόνο σε περιόδους πανδημίας, αλλά και σε περιόδους κρίσεων οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και τη ζωή εν γένει σε μετακίνηση στον χώρο του διαδικτύου.

Η κοινοπραξία προχωρά με τη διοργάνωση της δεύτερης εκδήλωσης πολλαπλής διάχυσης το Φθινόπωρο καθώς και την τοπικοποιήση του εγχειριδίου DIGiREADY στο εθνικό πλαίσιο του κάθε εταίρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα DIG-i-READY και τη συμμετοχή της Κύπρου σε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συντονίστρια της τοπικής ομάδα του EUC, Δρ Ελένη Θεοδώρου, E.Theodorou@euc.ac.cy