Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη Πλήρους Υποτροφίας για σπουδές στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο μας

Posted: November 29, 2023

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώνει για το Εαρινό Εξάμηνο 2024, την έναρξη υποβολής αιτήσεων για μια (1) πλήρη υποτροφία σπουδών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία» στο θέμα «Ανισότητες βάσει φύλου στην ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία του COVID-19».

Βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η διερεύνηση ανισοτήτων με βάση το φύλο είναι ύψιστης προτεραιότητας στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην πραγματοποίηση μιας επιδημιολογικής μελέτης για την διερεύνηση και διασαφήνιση  πιθανών διαφορών στην ψυχική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία του COVID-19, μεταξύ των δύο φύλων.

Η υποτροφία καλύπτει τα σύνολο των διδάκτρων (δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρηματοδότηση του/ της διδακτορικού/ης φοιτητή/τριας).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

  1. Να υποβάλουν μια σωστά στοιχειοθετημένη και εφαρμόσιμη ερευνητική πρόταση στο σχετικό επιστημονικό πεδίο την οποία αναμένεται να παρουσιάσουν σε προφορική συνέντευξη.
  2. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομέα σχετικό με τη Δημόσια Υγεία ή πτυχίου Ιατρικής. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους/ες έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο σχετικό με τη Δημόσια Υγεία και καλό μέσο όρο βαθμολογίας στις προηγούμενές τους σπουδές.
  3. Να είναι άριστοι γνώστες της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλοί γνώστες της αγγλικής γλώσσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αίτηση Εισδοχής.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 8 Ιανουαρίου 2024

Πριν κατατεθεί η ερευνητική πρόταση οι υποψήφιοι/ες μπορούν να την αποστείλουν στους Δρα Αλέξανδρο Ηρακλείδη ([email protected]) και Δρα Δημήτρη Λάμνισο ([email protected]) για τις δικές τους εισηγήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη σπουδών για το Διδακτορικό Πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία» είναι το Εαρινό Εξάμηνο 2024

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια φοίτησης στο Διδακτορικό πρόγραμμα αναμένεται από 3 έως 8 έτη, βάσει των στόχων και του χρονοδιαγράμματος που θα θέσει ο/η διδακτορικός/ή υποψήφιος/α με τον/την επιβλέποντα/ουσα. Το διδακτορικό στη Δημόσια Υγεία, χωρίζεται στα εξής στάδια:

ΣΤΑΔΙΑ ECTS
Στάδιο Μαθημάτων
PHE700 Προηγμένη Μεθοδολογία της Έρευνας 10
PHE705 Προηγμένες Μέθοδοι στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική 10
PHE710 Εφαρμοσμένες Δεξιότητες στην Έρευνα και Προετοιμασία Διδακτορικής Διατριβής 10
Περιεκτική Εξέταση 10
Ερευνητικό Πρωτόκολλο 20
Εκπόνηση Διδακτορικής Εργασίας 90
Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής 30
Σύνολο ECTS 180

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια θα στηρίζεται και θα καθοδηγείται από μια τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης, με κύριους συνεπιβλέποντες τους Δρα Δημήτρη Λάμνισο και Δρα Αλέξανδρο Ηρακλείδη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000 και τους Δρ Αλέξανδρο Ηρακλείδη ([email protected]) και Δρ Δημήτρη Λάμνισο  (D.Lamnisos@euc.ac.cy).