Επιλογή Σελίδας
Έρευνα Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την φυσική δραστηριότητα των εφήβων: Πρόγραμμά SUGAPAS
Posted: May 13, 2020

Οι νέοι της Κύπρου εντάσσονται στις κατηγορίες με τα υψηλότερα ποσοστά αυξημένου σωματικού βάρους και φυσικής αδράνειας σε όλη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θέτει κάτω από την ακαδημαϊκή έρευνα την περιορισμένη φυσική δραστηριότητα των εφήβων και ετοιμάζει χρηστικό εκπαιδευτικό υλικό. Το πανεπιστήμιο στηρίζει την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της σωματικής άσκησης στους έφηβους-μαθητές τόσο εντός της σχολικής μονάδας όσο και εκτός σχολικών ωρών. Ο καθιστικός τρόπος ζωής, η ανεπαρκής φυσική δραστηριότητα και η υπερκατανάλωση τροφής αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου τρόπου ζωής σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στην ποιότητα ζωής και στην οικονομία είναι ήδη τεκμηριωμένες. Το πρόβλημα αφορά όλες τις ηλικίες και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Η πρόληψη είναι αναγκαία και πρέπει να αρχίζει από την παιδική ηλικία που είναι και η κρισιμότερη για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα με τίτλο «Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools (SUGAPAS)» είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Erasmus+.

Το έργο επιδιώκει την «ευαισθητοποίηση για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους, στοχεύοντας να επιτύχει αλλαγή στον τρόπο ζωής». Η ομάδα-στόχος του προγράμματος SUGAPAS είναι οι έφηβοι. Το πρόγραμμα SUGAPAS θα προσπαθήσει να υποστηρίξει τις επίκαιρες ανάγκες των νέων της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ειδικότερα, στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να μειώσει την καθιστική συμπεριφορά και να βελτιώσει τις διατροφικές συνήθειες
  • Να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο ζωής
  • Να βοηθήσει τους νέους να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη σωματική τους δραστηριότητα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κομβικό ρόλο στο Πρόγραμμα και η ερευνητική συνεισφορά του εστιάζεται κυρίως σε δύο διαστάσεις, ήτοι: i) στην αποτύπωση της ευρωπαϊκής πρακτικής των εφήβων ως προς τον τρόπο ζωής, τη φυσική δραστηριότητα και τις διατροφικές συνήθειες, και ii) στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού υποστήριξης των εφήβων στα ανωτέρω θέματα.