Επιλογή Σελίδας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ελληνικά ΜΚΟ εξετάζουν παράμετρούς συνεργασίας
Posted: November 24, 2021

Oμάδα εκπροσώπων τεσσάρων φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) στον τομέα της ψυχικής υγείας από την Ελλάδα επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ACCEUEDU QACCEUDU.38.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν εις βάθος θέματα συνεργασίας στον τομέα της έρευνας μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως επίσης και θέματα τοποθέτησης φοιτητών του κλάδου ψυχολογίας σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε φορείς στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σε ερευνητικά θέματα, όπου ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διεθνών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγ.  Μάριος Βρυωνίδης, αναφέρθηκε σε διάφορες προοπτικές συνεργασίας και παρουσίασε τις ερευνητικές προτεραιότητες του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια. Η συνάντηση αποδείχθηκε άκρως ενδιαφέρουσα και παραγωγική