Επιλογή Σελίδας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Το μόνο Πανεπιστήμιο στη Κύπρο που υπέγραψε τη διακήρυξη της Bologna
Posted: September 30, 2019

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μόνος πανεπιστημιακός οργανισμός μέχρι σήμερα που έχει υπογράψει τη διακήρυξη για τη θέση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ως Ανθρώπινο Δικαίωμα στη ζωή των ατόμων με αναπηρίες και όχι μόνο.

Το έγγραφο με τίτλο  “The Bologna Declaration Unlocking Human Potential: A Call for Action to Improve Access to Quality Assistive Technology for Realising Fundamental Human Rights and Achieving the Sustainable Development Goals in a Fully Inclusive Manner” (https://aaate.net/the-bologna-declaration/), είναι προϊόν συνεργασίας διακεκριμένων ακαδημαϊκών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών για την Αναπηρία και την Τεχνολογία, οι οποίοι σε σχετική συνάντηση κορυφής στις 27 Αυγούστου 2019, στην Μπολόνια, συζήτησαν θέματα  προώθησης της  υποστηρικτικής τεχνολογίας  στη βάση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συζήτηση προηγήθηκε του 15ου Συνεδρίου του Οργανισμού Προώθησης της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, AAATE), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28-30 Αυγούστου 2019 στην Μπολόνια, Ιταλία.

Στόχος της διακήρυξης είναι να θέσει στην ατζέντα της πολιτικής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τα σημαντικότερα στοιχεία για δράση προς την καταπολέμηση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μη-προσβάσιμα περιβάλλοντα, μη-προσβάσιμες υπηρεσίες και προϊόντα καθώς και παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στην υποστηρικτική τεχνολογία, ιδιαίτερα σε μια ψηφιακή εποχή όπου η τεχνολογία παρέχει αμέτρητες δυνατότητες.

Η αντίφαση αυτή δεν μπορεί να είναι αποδεκτή καθώς η υποστηρικτική τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την  υποστήριξη ίσως ευκαιριών συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες σε όλα τα επίπεδα.

Το νέο συμβούλιο του ΑΑΑΤΕ (2020-2022) με πρόεδρο την Δρα Κατερίνα Μαύρου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει ως βασικό στόχο να προωθήσει τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και ατόμων σε μια κοινή προσπάθεια γεφύρωσης αυτού του χάσματος για κάθε πολίτη και κάθε κοινωνία.