Επιλογή Σελίδας
Αντωνία Βλάχου
Adjunct Καθηγήτρια, Συστήματα Βιολογίας του Καρκίνου
22713000
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
PhD 1997 Baylor College of Medicine, USA Cell and Molecular Biology Functional analysis of COUP-TF
BS 1991 University of Athens School of Biology
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
05/2003 present Biomedical Research Foundation, Academy of Athens Athens, Greece Research Scientist, Professor Level, co-Director Proteomics
O7/2013 09/2015 Plymouth University, UK Plymouth, UK Reader/Associate Professor
01/2001 03/2003 Eastern VA Medical School, USA Norfolk, VA Research Assistant Professor
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2018 Proteomics biomarkers for solid tumors: Current status and future prospects. Belczacka I, Latosinska A, Metzger J, Marx D, Vlahou A, Mischak H, Frantzi M. Mass Spectrom Rev doi: 10.1002/mas.21572
2018 Plasma proteomic analysis reveals altered protein abundances in cardiovascular disease Lygirou, V., Latosinska, A., Makridakis, M., Mullen, W., Delles, C., Schanstra, J.P., Zoidakis, J., Pieske, B., Mischak, H., Vlahou, A. J Transl Med 16 104
2017 Proteomics analysis of bladder cancer invasion: Targeting EIF3D for therapeutic intervention Latosinska A, Mokou M, Makridakis M, Mullen W, Zoidakis J, Lygirou V, Frantzi M, Katafigiotis I, Stravodimos K, Hupe MC, Dobrzynski M, Kolch W, Merseburger AS, Mischak H, Roubelakis MG, Vlahou A Oncotarget 8 69435
2017 Urinary peptidomics analysis reveals proteases involved in diabetic nephropathy. Krochmal M, Kontostathi G, Magalhães P, Makridakis M, Klein J, Husi H, Leierer J, Mayer G, Bascands JL, Denis C, Zoidakis J, Zürbig P, Delles C, Schanstra JP, Mischak H, Vlahou A. Sci Rep 7 15160
2017 Identification of novel molecular signatures of IgA nephropathy through an integrative -omics analysis. Krochmal M, Cisek K, Filip S, Markoska K, Orange C, Zoidakis J, Gakiopoulou C, Spasovski G, Mischak H, Delles C, Vlahou A, Jankowski J. Sci Rep 7 9091
2016 Integrative analysis of extracellular and intracellular bladder cancer cell line proteome with transcriptome: improving coverage and validity of -omics findings. Latosinska A, Makridakis M, Frantzi M, Borràs DM, Janssen B, Mullen W, Zoidakis J, Merseburger AS, Jankowski V, Mischak H, Vlahou A. Sci Rep 6 25619
2016 PeptiCKDdb-peptide- and protein-centric database for the investigation of genesis and progression of chronic kidney disease. Krochmal, M., Fernandes, M., Filip, S., Pontillo, C., Husi, H., Zoidakis, J., Mischak, H., Vlahou, A., and Jankowski, J Database (Oxford) pii: baw128.
2016 Development and Validation of Urine-based Peptide Biomarker Panels for Detecting Bladder Cancer in a Multi-center Study Frantzi M, van Kessel KE, Zwarthoff EC, Marquez M, Rava M, Malats N, Merseburger AS, Katafigiotis I, Stravodimos K, Mullen W, Zoidakis J, Makridakis M, Pejchinovski M, Critselis E, Lichtinghagen R, Brand K, Dakna M, Roubelakis MG, Theodorescu D, Vlahou A, Mischak H, Anagnou NP. Clin Cancer Res 22, 22 4077
2016 Silencing of Profilin-1 suppresses cell adhesion and tumor growth via predicted alterations in integrin and Ca2+ signaling in T24M-based bladder cancer models. Frantzi M, Klimou Z, Makridakis M, Zoidakis J, Latosinska A, Borràs DM, Janssen B, Giannopoulou I, Lygirou V, Lazaris AC, Anagnou NP, Mischak H, Roubelakis MG, Vlahou A. Oncotarget 7, 7 70750
2015 Developing proteomic biomarkers for bladder cancer: towards clinical application. Frantzi M, Latosinska A, Flühe L, Hupe MC, Critselis E, Kramer MW, Merseburger AS, Mischak H, Vlahou A. Nat Rev Urol. 12(6) 317
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
01/2018-12/2022 . “Combatting the CardioRenal Syndrome: towards an integrative Analysis to reduce cardiovascular burden in chronic kidney disease” (Caresyan) Marie Curie Initial Training Network Partner Leader
01/2017-12/2021 . Translational Research Network in Prostate Cancer (Transpot) Marie Curie Initial Training Network Partner Leader
01/2012-12/2016 Title of study: NOX enzymes as mediators of inflammation-triggered neurodegeneration: modulating NOX enzymes as novel therapies (NEURINOX). European Union-Framework Program 7. Partner Leader
9/2013-8/2017  “Clinical and system –omics for the identification of the MOlecular DEterminants of established Chronic Kidney Disease Marie Curie Initial Training Network Coordinator
9/2013-8/2016 Translation of novel Biomarkers for Bladder Cancer for clinical outcome prediction. (TransBioBC) FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2: Coordinator
02/2014-02/2018 Systems Biology to Identify Molecular Targets for Vascular Disease Treatment. (SysVasc) (Group Leader) FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1: Partner Leader
10/2012-9/2016 Molecular Medicine for Bladder Cancer (BCMolMed Marie Curie- European-Industrial Doctorate (EID). Partner Leader
05/2010-05/2014 IMPROVEMENT OF TOOLS AND PORTABILITY OF MASS SPECTROMETRY-BASED CLINICAL PROTEOMICS AS APPLIED TO CHRONIC KIDNEY DISEASE (PROTOCLIN). Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP): Partner Leader
3/2008-7/2012 Title of study: “Novel –MS based strategies for the Discovery and Evaluation of Cancer Biomarkers in urine: Application to Bladder Cancer Diagnosis (DECanBio)” European Union-Framework Program 7. Partner Leader
5/2008-9/2012 Urine and Kidney Proteomics European Union- COST (Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) Action. Coordinator
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας Κύριες Δραστηριότητες
2014-present European Society of Urological Research (ESUR) Board Member Organization of Annual meetings, promotion of urological research, coordination with other urological and oncological basic science organizations (eg SBUR, EAU, SUO)
2010-2017 European Medicine Agency External expert, biomarker qualification team Provide expert advice on applications for qualification of biomarkers
2018- Scientific Reports Member of Editorial Board Manage submitted manuscripts
2012-2016 FP7 Eu Program PRIORITY Member of the Scientific Advisory Board Oversee activities
2014- PLOS One Member of Editorial Board Manage submitted manuscripts
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
March 2018 Invited Chair of session ‘Urothelial tumors: Immune regulation’ and presenter of state of the art lecture  “Proteomics of bladder cancer: Possibilities and perspectives” Annual meeting of the European Association of Urology, Copenhagen, Denmark European Association of Urology
March 2017 Invited Moderator in the Joint session of the EAU Section of Urological Pathology (ESUP) and the EAU Section of Urological Research (ESUR) entitled“Biomarkers and tumour heterogeneity: Friends or enemies for differential therapy?” Congress of the European Association of Urology, London, UK European Association of Urology
April 2017 Invited talk: “iMODE-CKD: Proteomic Data Base of CKD for Biomarker and Molecular Target Discovery’  Workshop entitled: “Introduction into Web-Based Data Mining of Large Scale Renal Data Sets”.  ISN World Congress of Nephrology (WCN) 2017, Mexico City, Mexico   International Association of Nephrology
April 2017 Invited Talk“Proteomics for CKD Biomarker and Drug Target Discovery”.  Joint Session ‘Big Data for Better Outcomes’ in partnership with the American Society of Nephrology (ASN).  ISN World Congress of Nephrology (WCN) Mexico City, Mexico International Association of Nephrology
March 2016 Invited Chair and presenter of summary –outlook of poster session “Regulation of urothelium carcinogenesis and progression” Annual meeting of the European Association of Urology, Munich, Germany European Association of Urology
September 2015 Invited talk: “Urine proteomics for biomarker and drug target discovery”. Urinomics conference, Caparica, Portugal Proteomass society
April 2014. Invited Chair of session entitled: “Characterisation of bladder cancer” . Joint Meeting of the EAU Section of Urological Imaging (ESUI), the EAU Section of Uropathology (ESUP) and the EAU Section of Urological Research (ESUR). Meeting of European Association of Urology (EAU), Stockholm, SE, European Association of Urology
 April 2014 Invited Chair of poster session entitled: “Bladder cancer biomarkers in prediction of disease aggressiveness” Meeting of European Association of Urology (EAU), Stockholm, SE European Association of Urology
November 2013. Invited talk: “Proteomic bladder cancer biomarkers: from discovery to implementation”. Society of Basic Urologic Research (SBUR) meeting, Nashville TN, USA European Society of Urological Research-Society of Basic Urological Research (US)
September 2013. Invited Talk:’Urinary Proteomics Biomarkers”. Urinomics Meeting, Caparica, Portugal Proteomass society
September 2013 “Proteomics biomarkers for bladder cancer: from discovery to implementation”. European Society of Urological Research (ESUR) Meeting, Dresden, Germany European Society of Urological Research
July 2011 Invited talk: “Application of proteomics technologies in the investigation of bladder cancer biomarkers”. Kitasato Symposium of Disease proteomics (KSDP), Tokyo, Japan Japanese Proteomics Association
Αλλες Διακρισεις
Ημερομηνία Τίτλος Κύριες Δραστηριότητες
2014,2015, 2018 French National Research Council, France Reviewer of Grant Applications
2018 Integration of omics Approaches and Systems Biology for Clinical Applications Editors: Antonia Vlahou, Harald Mischak, Fulvio Magni, Jerome Zoidakis John Wiley & Sons, in press Book Editor
2014, 2018 Cancer Research UK Reviewer of Grant Applications
2017, 2018 Science Foundation Ireland Reviewer of Grant Applications
2017 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), National Institute of Health,USA Review Panel Reviewer of Grant applications
2013-2017 Annual training courses and scientific meetings of the iMODE-CKD collaborative project (one meeting per year) Main scientific organizer of the annual training courses and scientific meetings of the iMODE-CKD collaborative project (to which I served as Chair)
2016 Post Graduate Certificate in Higher Education (PGCAP)received certificate (September 2016) after successful completion of PGCAP courses (PGCAP 700, 760, 770): Plymouth University Formal certification for teaching in Higher Education Settings in the UK
2015 Clinical Proteomics (second edition), Methods in Molecular Biology Series. Editors: Antonia Vlahou, Manousos Makridakis. Springer, 2015. (ISBN: 978-1-4939-1871-3 (Print) 978-1-4939-1872-0 Book Editor
2008 Clinical Proteomics. Methods in Molecular Biology Series. Editor: Antonia Vlahou. Springer, 2008 (ISBN: 9781588298379 Book Editor
2008-2012 Annual meetings of the COST Action: Urine and Kidney Proteomics (EuroKUP) (one meeting per year) Main scientific organizer of the annual meetings of the COST Action EuroKUP (to which I served as Chair)