Επιλογή Σελίδας
Λουκάς Λουκά
Καθηγητής, Διδακτική Φυσικών Επιστημών
22713022
School of Humanities, Social and Education Sciences
Department of Education Sciences
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα
Διδακτορικό, Science Education, 2004 University of Maryland, College Park, USA Department of Curriculum and Instruction,
M.Sc, Biology 2004 College of Life Sciences, University of Maryland, College Park, USA
M.Ed., Science Education 2000 University of Maryland, College Park, USA Department of Curriculum and Instruction
Πτυχίο, Επιστήμες της Αγωγής, Δημοτική Εκπαίδευση 1999 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος Τμήμα Επιστημών Αγωγής
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2014 σήμερα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών Αγωγής
2007 2014 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών Αγωγής
2005 2007 Intercollege Κύπρος Λέκτορας (μερική απασχόληση), Τμήμα Επιστημών Αγωγής
2004 2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2004 “Epistemological resources: Applying a new epistemological framework to science instruction” Elby, A., Hammer, D., Kagey, T. Educational Psychologist 39(1) 57-68
2008 “The use of computer-based programming environments as computer modeling tools in early science education: the cases of textual and graphical program languages” Zacharia, C. Z. International Journal of Science Education 30(3) 1-37
2010 “Μελέτη των απόψεων προπτυχιακών εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά και τη φύση της Επιστήμης» Tzialli, D., Zacharia, C. Z. The Journal of Teaching in Science Education: Research and Praxis [In Greek, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη] 34-35, 58-68
2011 “Objects, entities, behaviors and interactions: A typology of student-constructed computer-based models of physical phenomena” Zacharia, Z., Michael, M., Constantinou, P. C. Journal of Educational Computing Research 44(2) 173-201
2011 “In Quest of Productive Modeling-Based Learning Discourse in Elementary School Science” Zacharia, C. Z., Constantinou, P. C. Journal of Research in Science Teaching 48(8) 919-951
2012 “Identification, Interpretation – Evaluation, Response: A framework for analyzing classroom-based teacher discourse in science” Tzialli, D., Zacharia, Z. International Journal of Science Education 34(12) 1823-1856
2012 “Modeling-based Learning in Science Education: A Review” Zacharia, C. Z. Educational Review 64(1) 471-492
2013 “Developing teaching responsiveness to children inquiry in science: A case study of professional development for pre-school teachers” Tzialli, D., Skoulia, T., Constantinou, C. P. Journal of Nordic Studies in Science Education 9(1) 66-81
2015 “Learning through Modeling in K-6 Science Education: Re-Visiting the Modeling-Based Learning Cycle” Zacharia, C. Z. Journal of Science Education and Technology 24(2) 192-215
2015 “‘The exchange of ideas was mutual, I have to say’: negotiating researcher and teacher ‘roles’ in an early years educators’ professional development program on inquiry-based mathematics and science learning” Philippou, S., Papademetri, C. Professional Development in Education [Special Issue ‘The Professional Development of Early Years Educators’, Jane Waters and Jane Payler as Guest Editors] 41(2) 382-400
2018  Professional development for Inquiry-Based Science Teaching and Learning. ESERA Science Education Research Series. Tsivitanidou, O. E., Gray, P., Rybska, E., & Constantinou, C.P. Springer
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
Sept. 2017-prensent Instilling Interest in STEM Entrepreneurship to European Students (STEMitUP) ERASMUS+ project (#Erasmus+ 2017-1-NO01-KA201-034201) Researcher/Partner
Sept. 2017-August 2018 Center for STEAM Education Research, Science Communication and Innovation, (CSCR) H2020- Research and Innovation Program, Teaming Phase 1 (#WIDESPREAD-04-2017/763594) Researcher/Partner
Oct. 2016 – present Heads Using Professional Learning Communities (HeadsUP) ERASMUS+ project (#Erasmus+ VG-IN-BW-16-35-022992) Researcher/Partner
Sept. 2014 – Aug. 2017 STEM Teacher training innovation for Gender balance (STING) ERASMUS+ project (#Erasmus+ 2014-1-ES01-KA201-003688) Researcher/Partner
Sept. 2011 – Aug. 2014 Developing Early Science and Mathematics Literacy Cyprus Research Foundation: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/4 Researcher/Partner
May 2009 – Apr. 2011 Science-Teacher Education Advanced Methods (S-TEAM). A coordination and support action under FP7, SiS 2008, action 2.2.1.1: Innovative Methods in Science Education, Grant Agreement Number SIS-CT-2009-234870 Researcher/Partner
Oct. 2007 – Aug. 2008 The development of a research methodology for analyzing videotaped science lessons for supporting the professional development of pre-service and in-service science teachers of Cyprus Research Project funded by the Cyprus Research Foundation, ΕΝΙΣΧ/0505/44 Individual Researcher/Partner
Jul. 2006 – Oct. 2007 The development of a research methodology for analyzing videotaped science lessons for supporting the professional development of pre-service and in-service science teachers of Cyprus Research Project funded by the Cyprus Research Foundation, Award # ΕΝΙΣΧ/0505/44 Postdoctoral Research Fellowship
Jul. 2004 – Jun. 2006 Documenting the use of computer-based programming tools for developing models of physical and biological phenomena by fifth grade students Cyprus Research Foundation, Award# ΕΝΙΣΧ/0603/09 Postdoctoral Research Fellowship
Dec 2018 July    2021 Researcher/Partner, Gender Awareness and gender Balance in STEM Education (EMERGENT), ERASMUS+ project (#Erasmus 2018-1-ES01-KA201-050770) Researcher/Partner
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας
2017-2018 Kornesios Elementary School Year-long school-based professional development
Sep 2016 – present European University Cyprus Director, The Inquiry in Science and Math Education Research Group, Department of Education Sciences
2016-2018 Science Education, pre-school level School-based Professional Development
Sep. 2014-Aug 2016 European University Cyprus Chair, Department of Education Sciences
Jan. 2008 – Aug 2016 European University Cyprus Director, The Research and Learning Laboratory in Science, Mathematics & Social Studies Education, Department of Education Sciences
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
2011 International Travel Award, AERA International Relations Committee American Education Research Association, USA
2003 Jacob K. Goldhaber Grant Research and Graduate School, University of Maryland, Maryland, USA
2002 – 2004 Two-year EDCI Promising Research Fellowship Award Department of Curriculum and Instruction, University of Maryland, Maryland, USA
1999 – 2003 Three-year Educational Grand A.G. Leventis Foundation, France
2000 – 2001 Williamy Simonds King Memorial Scholarship College of Education, University of Maryland, Maryland, USA
1999 Presidential Award for the undergraduate student with the best academic performance at the University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
1999 First Prize Award for excellent performance as a student at the Department of Educational Sciences, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
1996 – 1999 Three year fellowship Electricity Authority of Cyprus, Nicosia, Cyprus
Αλλες Διακρισεις