Επιλογή Σελίδας
Θανασης Παπας
Adjunct Επίκουρος Καθηγητής, Πλαστική Χειρουργική
N/A
N/A
School of Medicine
Medicine
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
Διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής 2012 Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής
Τίτλος Ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής 2012 Υπουργείο Υγείας Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Διδάκτωρ τις Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ιατρικής Συμβολή στην επιδημιολογική μελέτη του κακοήθους μελανώματος του δέρματος στον χώρο της βορείου Ελλάδος
Πτυχίο Ιατρικής 2001 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
08/02/2019 today European University of Cyprus Department of Medicine Scientific Collaborator
(a)02/2018 (b)08/2012 (c)07/2015 (a)03/2018 (b)04/2015 (c)09/2015 St George's University Hospitals NHS Foundation Trust, London Department of Plastic Surgery (a)Locum Consultant (b)(c) Specialist Registrar
03/2016 06/2016 Coupure Centre for Plastic Surgery, Ghent Plastic Surgery Fellow in Aesthetic Surgery
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2020 Evolution and refinements of a dorsal adipofascial digital artery perforator flap D Dionyssiou, A Pagkalos, A Papas, L Pavlidis, GA Spyropoulou, E. Demiri Injury 51 S48-S53
2020 Aesthetic surgery of the lower limb Α. Papas, M. Soldin Simon Kay, David McCombe, Daniel Wilks «Oxford Textbook of Plastic and Reconstructive Surgery» ISBN: 978-019-9682-87-4 OUP Oxford 12.26 1557-1565
2020 Cutaneous melanoma in a 9-year-old girl: case report and review of literature A Papas, P Chitiroglou, E Demiri Indian J Paediatr Dermatol 21.2 81
2018 Aesthetic Training for Plastic Surgeons: Are Residents Getting Enough? Papas A, Montemurro P, Hedén P. Aesthetic Plastic Surgery 42 327-330
2018 Urinary Excretion of MicroRNA-126 Is a Biomarker for Hemangioma Proliferation Pavlidis L, Spyropoulou G, Papas A, Demiri E. Plast Reconstr Surg 141(2) 319e-320e.
2017 Is Rotation a Concern with Anatomical Breast Implants? A Statistical Analysis of Factors Predisposing to Rotation Montemurro P, Papas A, Hedén P Plast Reconstr Surg 139 (6) 1367-1378
2017 Axillary Reconstruction for Hidradenitis Suppurativa with an Inner-Arm Transposition Flap Creating a Brachioplasty Effect Ching DL, Mughal M, Papas A, Soldin M. Arch Plast Surg 44(3) 228-233
2016 The BODY-Q: A Patient-Reported Outcome Instrument for Weight Loss and Body Contouring Treatments Klassen AF, Cano SJ, Alderman A, Soldin M, Thoma A, Robson S, Kaur M, Papas A, Van Laeken N1, Taylor VH, Pusic AL Plast Reconstr Surg Glob Open 4(4) e679
2013 Combined Use of Isolated Limb Infusion and Electrochemotherapy for Metastatic Melanoma Deposits in the Upper Limb Papas, A. Odilli, J J Dtsch Dermatol Ges 11 16
2013 A rare case of metaplastic carcinoma in an immunocompromised patient Papas, A. Clarke AS, Cook M, Barry P J Dtsch Dermatol Ges 11 111-112
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
2017 Κλινική μελέτη της πρόγνωσης του δερματικού μελανώματος συγκριτικά με την εντόπιση Βοηθός Ερευνητή
2016 Κλινική μελέτη των προδιαθεσικών παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο περιστροφής των ανατομικών ενθεμάτων σε αυξητικές μαστοπλαστικές Ερευνητής
2015 Κλινική μελέτη της ποσοτικοποίησης του αντίκτυπου του σύνθετου τραύματος στην υπηρεσία πλαστικής χειρουργικής (clinical audit) Ερευνητής
2015 Συγκριτική μελέτη επανατοποθέτησης έναντι τμηματικής μοσχεύματος λίπους στην κάτω βλεφαροπλαστική Βοηθός Ερευνητή
2014-2016 Κλινική μελέτη του αντίκτυπου της διαδικασίας αποκατάστασης ασθενών μετά από βαριατρική επέμβαση, στην ποιότητας ζωής (BODY-Q), Canadian Institutes for Health Research (CIHR) Βοηθός Ερευνητή
2013 Ανασκόπηση της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού στο μελάνωμα Βοηθός Ερευνητή
2010 - 2012 Κλινική μελέτη στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της άκρας χειρός με τοποπεριοχικούς κρημνούς Βοηθός ερευνητή
2009 Κλινική μελέτη της εφαρμογής συνθετικών υποκατάστατων δέρματος στην κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων Βοηθός Ερευνητή
2008 - 2011 «Πρακτική Άσκηση στη Μικροχειρουργική» σε επίμυες, για εκπαίδευση-εκμάθηση τεχνικών μικροχειρουργικής (εγκατάσταση πειραματισμού με αριθμό 19ΕΠ 21). Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
2005-2011 Κλινική μελέτη του κακοήθους μελανώματος, όσον αφορά τους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του, στον πληθυσμό της Βορείου Ελλάδας Ερευνητής
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας Κύριες Δραστηριότητες
10/2019 – σήμερα Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ταμίας Διαχείριση της περιουσίας και διενέργεια πληρωμών και εισπράξεων βάσει των υποχρεώσεων της Εταιρίας
2018 – σήμερα International Society of Aesthetic Plastic Surgery Μέλος Ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων για την πρόοδο της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής και τη συνεχή εκπαίδευση στα μέλη της
2018 – σήμερα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου Μέλος Aνάπτυξη και προαγωγή του αντικειμένου της Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των μελών, με ταυτόχρονη ανάπτυξη και προαγωγή των επιστημονικών σχέσεων με Εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες έχουν παρόμοιο επιστημονικό προσανατολισμό. Τέλος η πρόοδος του αντικειμένου της Χειρουργικής Χεριού με στόχο τη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών περίθαλψης του Ελληνικού λαού.
2016 – σήμερα PRS Open Global Κριτής εργασιών προς δημοσίευση Εκτίμηση της αξίας των άρθρων που έχουν υποβληθεί κυρίως κατά πόσο η έρευνα που παρουσιάστηκε είναι επαρκώς τεκμηριωμένη με βάση την επιστημονική μεθοδολογία. Σύσταση για δημοσίευση ή μη του άρθρου. Παράδοση αναφοράς με παρατηρήσεις, πιθανές διορθώσεις και προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ύλης του εντύπου
2004-2012, 2012- σήμερα Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μελανώματος 2004 – 2012: Πάρεδρο μέλος 2012 – σήμερα: Τακτικό μέλος Έρευνα και γνώση της επιδημιολογίας, βιολογίας και φυσικής ιστορίας του μελανώματος στον ελληνικό πληθυσμό. Διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων για τη καλύτερη ενημέρωση του ιατρικού και παραϊατρικού κόσμου πάνω στο μελάνωμα. Ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση του κοινού πάνω στην έγκαιρη διάγνωση και τη πρόληψη της νόσου.
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
10/2013 Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης: Combined use of Isolated Limb Infusion and Electrochemotherapy for metastatic melanoma deposits in the upper limb. Papas A, Odilli J Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής, Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής
Αλλες Διακρισεις