Επιλογή Σελίδας

Δήλωση συμμετοχής στις Τελετές Αποφοίτησης

Posted: March 29, 2022

ο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τη δια ζώσης διοργάνωση Τελετών Αποφοίτησης για τις ακαδημαϊκές χρονιές 20202021 (οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω της πανδημίας) και 2022. Η υλοποίηση των Τελετών προγραμματίζεται για την περίοδο 28/06/2022 – 06/07/2022Για το παρόν στάδιο, κρίνεται απαραίτητο όπως όλοι/ες οι απόφοιτοι/ες συμπληρώσουν τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Τελετές Αποφοίτησης πατώντας εδώ, ώστε να ακολουθήσει άμεσα η ανακοίνωση συγκεκριμένων ημερομηνιών. Προσδοκούμε στην ομαλή διοργάνωση των τελετών και στηριζόμαστε στην συνεργασία όλων των αποφοίτων μας για να προσδιορίσουμε το ενδιαφέρον και τον τελικό αριθμό τελετών.

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος: 14 Απριλίου 2022

Μετά το τέλος της υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος, θα αποσταλεί σε όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες η τελική φόρμα εγγραφής στην Τελετή Αποφοίτησης.