Επιλογή Σελίδας

Υποβολή Αιτήσεων Εισαγωγής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου μας – Σπουδές στο Κυπριακό Δίκαιο

Posted: September 5, 2022

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2022 με έναρξη σπουδών 3 Οκτωβρίου 2022.

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει πτυχίο Νομικής Κυπριακού Δικαίου το οποίο έχει επίσημα αναγνωριστεί από την Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Νομικό Συμβούλιο Κύπρου.

Παράλληλα προσφέρει Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξ Αποστάσεως στις ειδικεύσεις: Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, ενώ δίνει τη δυνατότητα και για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Επιστήμη.

Σπουδές 5 Αστέρων

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.