Επιλογή Σελίδας

Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Νομικής Σχολής στις Βρυξέλλες

Posted: May 15, 2023
Φοιτητές και φοιτήτριες της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, επισκέφθηκαν, τις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, συνοδευόμενοι από το Λέκτορα Δρ. Χάρη Σταμέλο, οι φοιτητές και φοιτήτριες ξεναγήθηκαν στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς ήτοι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών και Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αλλά και στην Επίσημη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσπαθώντας πάντα να βρίσκεται στην πρωτοπορία όσον αφορά καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που αποσκοπούν όχι μόνο στην απλή μεταφορά γνώσης αλλά και στην ανάδειξη βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας, η Νομική Σχολή διοργανώνει οργανωμένες επισκέψεις στα νομικά όργανα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.