Επιλογή Σελίδας
Πλήρεις υποτροφίες Marie-Sklodowska Curie για Διδακτορικό στην Πληροφορική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Posted: January 8, 2020

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Άμστερνταμ η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) i-CONN όπου αποφασίστηκε η προκήρυξη 15 υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στα ιδρύματα που συμμετέχουν στο δίκτυο. Ο πλήρης τίτλος του δικτύου είναι ‘Interdisciplinary connectivity: Understanding and managing complex systems using Connectivity Science’ (http://www.iconn.network/). Στο δίκτυο που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Durham του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχουν από Κυπριακής πλευράς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και  AAI Scientific Cultural Services Ltd (AAISCS).

Δύο από τους διδακτορικούς φοιτητές θα φοιτήσουν με πλήρεις υποτροφίες στο Διδακτορικό πρόγραμμα Πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα που σχετίζονται με εφαρμογές της Επιστήμης της Συνεκτικότητας στην Αστροφυσική και τη Νευροεπιστήμη.  Oι φοιτητές/φοιτήτριες θα ενταχθούν στην ερευνητική ομάδα Αστροφυσικής και Πληροφορικής (AHPC) του Πανεπιστημίου η οποία συνεργάζεται πολύ στενά με το AAISCS. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 και περισσότερες πληροφορίες προσφέρονται σε αυτό το σύνδεσμο.

Το δίκτυο I-CONN, φέρνει σε επαφή επιστήμονες από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και μη ακαδημαϊκούς φορείς σε όλη την Ευρώπη με ειδίκευση στην Αστροφυσική, την Επιστήμη των Υπολογιστών, την Οικολογία, τη Γεωμορφολογία, την Υδρολογία, τη Νευροεπιστήμη, τη Βιολογία Συστημάτων και την Κοινωνική Επιστήμη με σκοπό να οδηγήσουν στην πρόοδο της Επιστήμης της Συνεκτικότητας (Connectivity Science). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4 εκατομμύριά ευρώ και θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια (2019-2023).

Το i-CONN θα προσλάβει και θα εκπαιδεύσει 15 νέους ερευνητές, μέσω εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης και μέσω σειράς αποσπάσεων σε ιδρύματα-εταίρους σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ερευνητές θα εγγραφούν σε σχετικά διδακτορικά προγράμματα των πανεπιστημίων του δικτύου i-CONN. Αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση του κάθε διδακτορικού θα οδηγήσει τον κάθε ερευνητή σε μια εξαιρετική καριέρα με εμπειρογνωμοσύνη σε ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων που περιλαμβάνει διεπιστημονικές τεχνικές που έχουν τεράστια ζήτηση στην σύγχρονη οικονομία.