Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Posted: January 9, 2023

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με εταίρους από Κύπρο, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Ρουμανία έχει χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, τα οποία χειρίζεται το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, για τη διεξαγωγή έρευνας και επιμορφωτικής παρέμβασης σε θέματα Μεταγνώσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει το ακρωνύμιο  ‘Pro-Me-Tom’ και τίτλο «PROMOTING THE DEVELOPMENT OF TEACHERSAND STUDENTSMETACOGNITIVE AND THEORY OF MIND SKILLS» και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ‘θεωρίας του νου’ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Μία από τις βασικές δεξιότητες στις οποίες στοχεύει είναι η παρέμβαση και η επιμόρφωση είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σκέψης των μαθητών. Η Μεταγνώση και η ‘Θεωρία του Νου’ (ΤοΜ) στοχεύουν – εξ ορισμού – να ενισχύσουν τις ανώτερες γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών, να τους βοηθήσουν να «μάθουν πώς να μαθαίνουν» δια βίου, αλλά και να ερμηνεύουν σωστά την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συνυπάρχουν λειτουργικά και αρμονικά.

Ειδικότερα, το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί να δουλέψει με ομάδες-στόχους και συγκεκριμένα με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία θα κληθούν να  συμμετάσχουν εθελοντικά στο έργο μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 60 εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες τους από κάθε μια από τις 5 χώρες, δηλαδή 30 εκπαιδευτικούς από τη δημοτική (4η και 5η τάξη) και 30 από τη μέση εκπαίδευση (1η και 2η τάξη). Οι τελειόφοιτοι/ες μαθητές/τριες (δηλ. η 6η τάξη του δημοτικού σχολείου και η 3η τάξη του γυμνασίου) έμειναν σκόπιμα έξω από το έργο λόγω άλλων δεσμεύσεων και υποχρεώσεων. Συνολικά, στόχος είναι η συμμετοχή 300 εκπαιδευτικών και 7,500 μαθητών/τριών, από 5 χώρες για παρέμβαση – επιμόρφωση στα γνωστικά αντικείμενα Γλώσσα/Νεοελληνική Γλώσσα και Φυσικές Επιστήμες/Φυσική.

Στις τάξεις που θα επιλεγούν θα γίνουν διαγνωστικά δοκίμια πριν και μετά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 3 μήνες (12 συναντήσεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα). Θα αναπτυχθεί, επομένως, σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα και θα πραγματοποιηθεί συμμετοχική Έρευνα Δράσης.

Αν χρειαστεί, με βάση τα αποτελέσματα της παρέμβασης, θα ακολουθήσουν και επιπλέον επιμορφωτικές συναντήσεις. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί άδεια από το Υπ. Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας και ότι τα ερωτηματολόγια και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα κατατεθούν τόσο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όσο και στην Επιτροπή Βιοηθικής

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ή ΦΥΣΙΚΗ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ή ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Δ’ ή Ε’ τάξη ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ή Α’ ή Β’ τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχής καθώς θα επιλεγούν 30 εκπαιδευτικοί δημοτικής και 30 εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης.

ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK ME TITΛO:

   Pro Me ToM – An Erasmus Project