Επιλογή Σελίδας
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μας υποδέχεται την νέα Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο
Posted: May 19, 2021

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, υποδέχτηκε στο γραφείο του τη νέα Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο, κα. Salina Grenet-Catalano.

Κατά τη συνάντηση τους, ο Πρύτανης Γουλιάμος τόνισε τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με βάση την ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση.

Επιπλέον, ενημέρωσε την Γαλλίδα Πρέσβειρα ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του πανεπιστημιακού οργανισμου Galileo Global Education, ενός δικτύου 45 ιδρυμάτων με 140 χιλιάδες φοιτητές.

Η Πρέσβειρα δεσμεύτηκε πλήρως για την εκπαιδευτική και την πολιτιστική συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με γαλλικά πανεπιστήμια, ενώ δήλωσε ότι υποστηρίζει τις συνεχείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για την επέκταση των πολιτισμικών πρωτοβουλιών και συνεργιών με ερευνητικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στη Γαλλία.