Επιλογή Σελίδας
Στρατηγικός εταίρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το Πανεπιστήμιο μας
Posted: January 22, 2020

Στρατηγικός εταίρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) έγινε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς τα δύο ιδρύματα υπόγραψαν σύμφωνο συνεργασίας.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), ένα από τα πιο ιστορικά και σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της νεότερης ΕλλάδαςΛειτουργεί αδιάλειπτα από το 1842, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην επιστήμη και την κοινωνία, ενώ η πορεία του είναι συνυφασμένη με την ίδια την ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος και ο Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα δύο ιδρύματα, υλοποιώντας σχετικές πρόνοιες της συμφωνίας, θα συνεργαστούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα επί πεδίων κοινού – διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, με αξιοποίηση των υποδομών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ερευνών.

Σε κοινή τους δήλωση, οι κ.κ. Γουλιάμος και Πλειώνης υπογράμμισαν πως η συνεργασία τους δεν αφορά μόνο στην προαγωγή αριστείας του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των δύο Ιδρυμάτων, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει και προβάλλει την ανάπτυξη των κοινωνιών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.