Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023

Posted: November 17, 2022

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023 (έναρξη 13 Φεβρουαρίου 2023) στα πιο κάτω προγράμματα:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

Νομική Σχολή:

Ιατρική Σχολή:

Σχολή Θετικών Επιστημών:

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

  1. Αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να παραδώσουν ερευνητική πρόταση και περιγραφή περιοχής ερευνητικών ενδιαφερόντων μαζί με την αίτηση τους.
  3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
  4. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:10 Ιανουαρίου 2023.
  5. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο +357 22713000 ή μέσω email στο info@euc.ac.cy.