Επιλογή Σελίδας
Digital Media
MSc
Master of Science
 Αποκτήστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να απασχοληθείτε στον εξελισσόμενο τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας
Digital Media στο EUC
Tο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Digital Media στο EUC παρέχει στους φοιτητές την τεχνογνωσία για να καταστούν ενημερωμένοι και ενεργοί επαγγελματίες στον ψηφιακό κόσμο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και σύγχρονων στρατηγικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο blogging, στη διαχείριση περιεχομένου και στο SEO . Σε ένα επάγγελμα όπου η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά, η κατανόηση της λειτουργίας και των πρακτικών που εφαρμόζονται στα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα των ΜΜΕ και της επικοινωνίας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Πολιτικά Κόμματα και ΜΚΟ
  • Διαφημιστικά Γραφεία

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Degree RequirementsECTS
2
Compulsory courses52
3
Major Electives16
4
Master Thesis22
5
Total Requirements90

Master – Digital Media

1
Compulsory courses52 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CSC610Technologies for Digital Media8
4
CSC640
Blogging, Microblogging, and Content-Management Systems
10
5
CSC690Research Methods6
6
DMD600Introduction to Digital Media and Society8
7
DMD640New Media Literacy10
8
DMD650Participatory Politics: New Media and Democracy10
1
Major Electives (Students select Two (2) of the following courses)16 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CSC670Search Engine Optimization Strategies8
4
CSC675Web Technologies and Programming8
5
CSC680User Experience Design8
6
DMD655Creating Content in the Age of Web 2.08
7
DMD660Motion Design: Principles and Practices8
8
DMD665Social media, Culture and Identity8
1
Master Thesis22 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
DMD690Master Thesis22
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό